Lokalna samouprava

Organizovana javna rasprava o Srednjoročnom planu grada Pirota

U Velikoj sali Skupštine grada Pirota danas je održana organizovana javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine. Prema rečima šefice Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Marije Đošić, ovo je prvi Srednjoročni plan grada koji se donosi na period od tri godine. Suštinski, ovaj Plan se naslanja na Plan razvoja grada koji je usvojen prošle godine i prema prioritetnim pravcima prati tematske oblasti koje ovaj dokument predviđa.

Na javnoj raspravi bilo je reči o načinu definisanja mera i aktivnosti koje Plan uključuje, kao i finansijskoj konstrukciji samog dokumenta.

“Ono što je novina u izradi Srednjoročnog plana grada je, pre svega, što je u potpunosti usklađen sa gradskim budžetom i svake godine će se donositi po principu 2 plus 1, znači revidiraju se prethodne dve godine i donosi se plan za narednu godinu. Mi smo javnu raspravu otvorili 5. aprila i ona će trajati 20 dana. Danas imamo organizovan događaj gde uživo komuniciramo sa zainteresovanim stranama, a na kraju javne rasprave sumiraćemo sve utiske, sugestije i komentare građana i interesnih grupa kako bismo došli do finalnog dokumenta” – rekla je Marija Đošić.

Ona je dodala da je ovaj dokument rađen uz tehničku podršku Regionalne razvojne agencije “Jug”, uz podršku razvojnih partnera iz Platforme “Održivi razvoj za sve” i uz konsultaciju Republičkog sekretarijata za javne politike Srbije.

“Moram da napomenem da smo bili pred jednim izazovom, da smo ovaj dokument radili u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, što je novina, u skladu sa Uredbom o metodologiji izrade srednjoročnih planova, a, pre svega, sva ova dokumenta se odnose na Republički nivo. Priručnik, odnosno smernice koje će biti namenjene lokalnim samoupravama se tek razrađuju i biće uskoro objavljene od strane Republičkog sekretarijata za javne politike. Ono što mogu da kažem, dobili smo sve pohvale od strane ovog tela i mislim da ćemo i u ovom slučaju biti primer dobre prakse” – kazala je Đošićeva.

Građani, udruženja, stručna i ostala javnost u javnoj raspravi mogu učestvovati do 25. aprila do 12 časova.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker