Lokalna samouprava

Održana sednica Gradskog veća – Data saglasnost na planove i programe javnih preduzeća i ustanova kulture

Danas je održana sednica Gradskog veća sa vrlo obimnim dnevnim redom, počev od razmatranja programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova u gradu sa finasijskim planovima za 2023. godinu, preko važnih odluka i rešenja iz imovinsko pravne oblasti, razmatranja Programa korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada za iduću godinu, Plana Štaba za vanredne situacije grada Pirota, rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u PU “Čika Jova Zmaj” i tako dalje. Na početku, zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić upoznao je većnike o trenutnoj situaciji povodom nesreće koja se dogodila i iskliznuća cisterne sa amonijakom iz kompozicije voza kod Sopotskog Hana. 

Colić je rekao da je situacija pod kontrolom i da su angažovane sve relevantne institucije povodom nesreće koja se dogodila i curenja amonijaka. On je istakao da je održan sastanak Kriznog štaba na kojem je prisustvovao i, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrstrukture, Goran Vesić, predstavnici MUP-a i Odeljenja za vanredne situacije Republike Srbije. Prema merenjima koja su obavljena na pet lokacija u gradu nije zabeležena koncentracija amonijaka u vazduhu čak ni u najmanjim vrednostima. Colić je rekao da će se angažovati i Rudarsko geološki institut iz Bora i Zavod za javno zdravlje Beograd koji će stalno meriti kvalitet vazduha.

Kada je reč o programima i planovima javnih preduzeća evidentno je da će njihove usluge biti povećane u određenom procentu početkom naredne godine i da za to postoje opravdani razlozi rekao je Colić.

“Cena usluga javnih preduzeća menjala se dinamično u proteklom periodu i menjaće se. Ono što je za nas veoma važno u ovim nesigurnim vremenima, pre svega u energetskom smislu, to je da održimo kvalitet servisa javnih preduzeća i da ona budu finansijski stabilna i ekonomski održiva. To znači da će Piroćanci i nadalje imati kvalitetno grejanje , uredno vodosnabdevanje, čist grad. Ono što je važno, kada je reč o finansijskim planovima, iz dela profita veliki deo se ulaže u investicije što će, svakako, pomoći podizanju kvaliteta usluga koje pružaju javna preduzeća”- izjavio je Colić.

Kod ustanova kulture vrlo je važno da se koordinirano radi, rekao je Colić i da se napravi godišnji program u kulturi. Drugo, završetkom sajamskog prostora Pirot će postati grad sajmova, a organizaciju tih sajmova u najvećem delu treba da preuzmu ustanove kulture. U tom smislu treba raditi i na kadrovskom poboljšanju, adekvatnom tehničkom osoblju koje će moći da radi i održava infrastrukturu.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker