Lokalna samouprava

Održana javna sednica povodom Plana generalne regulacije Zavojsko jezero

Javni uvid nacrta Plana generalne regulacije Zavojsko jezero organizovan je posle stručne kontrole Komisije za planove grada Pirota, u trajanju od 30 dana, u periodu od 8. februara do 9. marta ove godine. U toku javnog uvida sva zainteresovana pravna i fizička lica mogla su podneti primedbe i sugestije na nacrt Plana. Posle završenog javnog uvida danas je održana javna sednica Komisije za planove, obrađivača Plana, odgovornog urbaniste i predstavnika Uprave grada Pirota. Pravna i fizička lica, koja su podnela primedbe i sugestije, dala su svoje obrazloženje na sednici.


S obzirom da je Plan generalne regulacije Zavojsko jezero u obuhvatu Parka prirode i turističke regije Stara planina, u daljem postupku Plan se upućuje resornom ministarstvu radi pribavljanja saglasnosti u smislu usklađenosti Plana sa planskim dokumentima šireg područja, zakonom i propisima na osnovu zakona. Nakon dobijanja saglasnosti ministra Plan će se naći pred odbornicima Skupštine grada na usvajanje.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker