Lokalna samouprava

Održana javna rasprava povodom Plana razvoja grada Pirota

Danas je Velikoj sali Skupštine grada održana javna rasprava povodom Plana razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine. Izrada Plana, kao jednog od najvažnijih urbanističkih dokumeta počela je prošle godine u oktobru usvajanjem Odluke o pristupanju izradi ovog dokumenta. Zainteresovanost Piroćanaca za Plan bila je velika što se moglo videti na osnovu datih sugestija i primedbi tokom javne rasprave. Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, kaže da se usvajanjem ovog dokumenta na Skupštini grada stavlja van snage Plan održivog razvoja koji je usvojen i praćen u prethodnom periodu.

Vasić je zahvalio svima koji su učestvovali u realizaciji izrade Plana. Uz učešće i konsultacije javnog i privatnog sektora, privrede, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i građana proizašao je ovakav dokument rekao je, gradonačelnik, Vasić.

“Tu su i sasvim obični građani koji su imali priliku da pregledaju dokument i daju svoje sugestije. Svu našu dokumentaciju smo stavili na sajt grada, svi mogu da je vide, sve je transparentno i nadam se da ćemo u narednom periodu uspeti da realizujemo ono što smo zacrtali. Mi smo zacrtali jednu viziju razvoja grada, i ono što je zanimljivo ne postavlja se samo pitanje šta ćemo raditi, nego i kako ćemo raditi. Predstavljeni su neki strateški ciljevi i neki razvojni projekti. Naravno, sve je to usaglašeno sa starteškim dokumentima višeg nivoa na nivou republike i važećim stateškim dokumentima grada Pirota”

Vasić je dodao da vizija razvoja grada podrazumeva da je Pirot razvijen i konkurentan grad očuvanog i zaštićenog prirodnog i kulturnog nasleđa, specifične lokalne gastronomije i brendova, kvalitetne životne sredine sa unapređenom infrastrukturom, stabilnom privredom i povoljnim poslovnim okruženjem, grad sporta i mladih. To je grad u kojem ćemo svi želeti da živimo, zaključio je Vasić.

Šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Marija Đošić, podsetila je da je Nacrt plana razvoja grada objavljen na sajtu grada 1. juna, i zvanično je otvoren za javnu raspravu do 21. juna. Dokument je rađen prethodnih osam meseci, a u fokusu su četiri prioritetne oblasti – unapređenje javne uprave, društvenih delatnosti, privredni razvoj i infrastruktura i zaštita životne sredine, rekla je Đošićeva.

“U okviru svake prioritetne oblasti definisali smo prioritetne ciljeve, a na osnovu toga smo definisali i mere, odnosno predlog projekata kojima će se ovi ciljevi realizovati. Ono što sledi posle kraće prezentacije dokumenta je javna diskusija sa svim prisutnima u sali. Nadam se da ćemo dobiti dobre komentare i sugestije, a i poneku kritiku. Ovo je živ dokument i svakako treba da bude pre svega koristan i praktičan, jer će on biti jedan orjentir za razvoj lokalne zajednice u narednih sedam godina, i ovo doživljavam kao jedan zajednički projekat, pre svega članova radnih grupa, koordinacionog tima, ali i svih onih građana, institucija i drugih poznavalaca lokalnih prilika koji su učestvovali i dali doprinos u izradi ovog dokumenta”- izjavila je, pored ostalog, Marija Đošić.

Posle javne rasprave Plan razvoja grada Pirota naći će se pred odbornicima Skupštine grada. Nakon njegovog usvajanja pristupiće se izradi srednjoročnog plana koji predstavlja detaljan opis svih mera koje se nalaze u Planu.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker