Korona virusLokalna samouprava

Naredbe Štaba za vanredne situacije Grada Pirota

У складу са Одлуком о проглашавању ванредног стања Председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, Градски штаб за ванредне ситуације града Пирота, у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID 19 , на основу члана 41. став 3 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. Гласник РС‘‘ бр. 87/2018), на седници одржаној дана 16.03.2020 године, донео је следећe наредбе:

​На линијама градско – приградског саобраћаја на територији града Пирота, укидају се сви ђачки поласци и редукује се одређени број међу полазака, уз усаглашавање са ресорним Одељењем Градске управе за послове саобраћаја и оверавање нових редова вожње.
​Превозници који обављају градско – приградски превоз су дужни да врше свакодневну дезинфекцију возила, и да се у возилима поседују дезинфекциона средтсва.
​Инспекцијски надзор над применом горе наведених мера вршиће саобраћајна и комунална инскеција Градске управе.

​Ограничава се радно време свих угоститељских објеката (ноћних барова, ресторана, кафића, барова, кафана, ћевабџиница, пицерија, посластичарница и осталих угоститељских обејеката), и објеката за забаву и игара на срећу на временски период од 10 до 20 часова сваког дана.
​У наведним угоститељским објектима током наведеног радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 лица.
​За непоштовање горе наведених мера примењиваће се следеће казнене одредбе:
​- за правна лица новчана казна од 150.000,00 динара, а за одговорно лице у правном лицу 25.000,00 динара,
​- за предузетнике новчана казна од 75.000,00 динара.


​Прекида се рад редшколске установе ,,Чика Јова Змај‘‘ Пирот.Прекида се рад свих јавних и приватних спортских објеката на територији града Пирота.У циљу што бољег организовања помоћи најстаријим суграђанима, у року од два дана од дана доношења ове наредбе у Градској управи града организовати CАLL центар са минимум две отворене телефонске линије и формирати оперативни тим који ће обезбедити волонтере и координисати активности истих за што боље снабдевање најугоженијих категорија лица.Налаже се Градској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач град Пирот, да омогуће запосленима да обављају рад од куће и то:
​- хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година,
​- трудницама,
​- као и мајкама, родитељима, односно старатељима малолетне деце до 12 година.

Установе културе дужне су да обезбеде минимум процеса рада.

Ове наредбе ступају на снагу даном доношења и исте објавити у Службеном листу града Ниша.

Све прописане наредбе потписао је командант Штаба за ванредне ситуације, мр Владан Васић.. mart 2020.godine​

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker