Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera grada Pirota

Na sednici Gradskog veća doneta je  Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera grada Pirota. Etički kodeks podrazumeva definisanje etičkih standarda ponašanja na koje se obavezuju funkcioneri lokalne samouprave u obavljanju funkcija. Etički kodeks funkcionera  sastoji se od 12 etičkih načela i odnosi se na sva  izabrana, postavljena i imenovana lica u lokalnoj samoupravi. grad pirot

Još 2019. godine  Stalna konferecije gradova i opština predložeila je usvajanje Etičkog kodeksa za lokalne samouprave u Srbiji, podsetio je, Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. „Etički kodeks predstavlja skup pravila o ponašanju funkcionera koja su podeljena na 12 oblasti koje se tiču zakonitosti, dobrog upravljanja, odgovornosti, transparentnosti, građanskog učešća, nediskriminacije, profesionalnosti. U obrazloženju Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa jasno piše da je to pravni akti iako nema sve sadržine pravnog akta, pre svega sankciju. Sankcije za kršenje određenih propisa sadržane su u Krivičnom zakoniku gde svaki fukcioner bilo da je većnik, odbornik ili izabrano lice mora da se pridržava Ustava i zakona ali je ovo skup propisa i “dobrog vaspitanja” svakoga ko se bavi javnim poslom i treba da štiti javni interes“ – rekao je Colić. On kaže da su se  javni funkcioneri u Pirotu i do sada pridržavali ovih pravila.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker