Lokalna samouprava

Odbornici Skupštine grada usvojili završni račun i druge važne odluke za funkcionisanje lokalne samouprave

Na sednici Skupštine grada usvojena je  Odluka  o završnom računu grada Pirota za 2023. godinu prema kojem su prihodi ostvareni sa 101,88%. Na današnjoj sednici Skupštine grada imenovani su vršioci dužnosti direktora Galerije “Čedomir Krstić” i Apotekarske ustanove.

Prema rečima  Ivane Malinović, načelnicr Odeljenja za finansije prihodi su u 2023. ostvareni u iznosu  od 2.663.000.000 miliona  dinara što je 101,88% iznad plana. U odnosu na 2022. prihodi su povećani za 14,28 %. Izvršenje rashodne strane je 2.596.000.000 dinara. Ostavreni suficit od 399 miliona je odlukom o rebalansu budžeta raspodeljen u aprilu mesecu.

Odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije “Pirot – centar” i Odluku o pristupanju izrade Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Pirota za period 2024. – 2028. godine.

Razrešeni su dosadašnji članovi Saveta za rodnu ravnopravnost iz redova lokalne samouprave i za nove članove postavljeni Emilija Popović, Branislav Rašić i Tijana Hristov.

Za vd direktora  Galerije “Čedomir Krstić” postavljen je Ratomir Kostić na period od godinu dana a Slađana Zlatković za direktora Apotekarske ustanove na period od 6 meseci.

Načelnica Pirotskog upravnog okruga, Mimica Kostić Đorđević,  je zbog funkcije koju obavlja podnela ostavku na odbornički mandat u Skupštini grada.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker