Lokalna samouprava

Odbornici Skupštine grada usvojili rebalans budžeta i Odluku o budžetu za 2024. godinu

Na današnjoj sednici odbornici Skupštine grada usvojili su izveštaj o devetomesečnom trošenju sredstava iz Odluke o budžetu grada Pirota. Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije kaže da su u lokalnoj samoupravi  zadovoljni izvršenjem jer su prihodi ostvareni sa 78,6% , što je, kako ocenjuje, više od idealnog. Rashodi su ostvareni sa 66,6% . Dobro ostvarenje najviše beleži porez na zarade, kaže Malinovićeva. Oko 80% je porez na prihode od samostalnih delatnosti.

Načelnica Odeljenja za privredu i finansije  podseća da je  u ovom periodu bilo 5 donacija a uključeni su i dobro realizovani i transferi za određene projekte. “Tekuću budžetsku rezervu smo angažovali od 19,3 % u ovom devetomesečnom periodu tako da do kraja godine očekujemo da se nastavi dobro izvršenje prihodne strane budžeta i da se sve započete investicije isplate do kraja godine” – rekla je Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije.

Trećim rebalansom budžeta prihodi su uvećani za 124 miliona dinara, uključujući donacije i transfere tako da budžet na kraju iznosi 2,8 milijarde dinara, odnosno uvećan je za 4,62 % u odnosu na prethodni rebalans. Na rashodnoj strani uvećana je tekuća budžetska rezerva za oko 7 miliona dinara jer se moraju obezbediti sredstva za sprovođenje predstojećih lokalnih vanrednih izbora.

Za JP Komunalac opredeljeno je 10 miliona dinara. Za reprograme za izmirenje rata prema apotekarskoj ustanovi izdvojeno je 6,9 miliona dinara. Malinovićava kaže da i ovaj bužet opterećuju stalni troškovi za koje su i ovim rebalansom  za servisiranje obaveza do kraja godine  dodato izdvojena 3,9 miliona dinara. Dodatna sredstva su opredeljena za osnovno obrazovanje, 9,3 miliona je izdvojeno za adaptaciju i rekonstrukciju fiskultirne sale u OŠ “Vuk Karažić”.  Izdvojena su i dodatna sredstva za kulturu za projekte koje će biti  realizovani do kraja ove godine.

Malinovićeva je istakla da je  budžet za 2024. godinu tako da se  obezbedi nesmetano funkcionisanje svih budžetskih korisnika tako da je budžet planiran na 2.282.000.000 što je za 3,7 % više u odnosu na inicijalni budžet za ovu godinu. “Sledili smo uputsvo koje je dalo Ministarstvo finansija a jedno takvo uputstvo smo izradili u Odeljenju za privredu i finansije kao lokalno uputstvo svim budžetskim korisnicima i morali su da se pridržavaju tih preporuka prilikom izrade svojih finansijskih planova, limita rashoda koji su im određeni. Prekoračenje limita smo uzimali u obzir sa određenim obrazloženjima nisu to veliki iznosi a za sve veće investicije, nabavku opreme i slično planiraćemo narednim rebalansom budžeta” – rekla je Malinovićeva.

Ivana Malinović ističe da je budžet za narednu godinu planiran realno, pre svega da se pokriju zarade zaposlenih, masa zarada za 403 korisnika iznosi 593 miliona dinara. “Pokrivano stalne troškove, sve obaveze po sklopljenim ugovorima i ostaju nam sredstva za osnovno i srednje obrazovanje, za kulturu, za sve subvencije i dotacije, sportske organizacije, nevladine organizacije, verske organizacije koje dobijaju sredstva za funkcionisanje. Taj iznos koji preostaje je od  oko 200 miliona dinara je početni iznos za narednu godinu  za investicije. To su  redovne investicije koje svake godine idu u budžet i odnose se na redovno održavanje puteva i ulica imamo urgentno održavanje  i neke prenete obaveze kao što je na primer uređenje ulice Gradašnički put za narednu godinu jer se radi o dvogodišnjem finansiranju” – ističe načelnica Odeljenja za finansije.

Malinovićeva kaže da je budžet za narednu godinu usvojen brže nego što se očekivalo jer sledi formiranje privremenog organa čija bi obaveza bila donošenje odluke o privremenom finansiranju što bi ugrozilo redovno nesmetano funkcionisanje svih nadležnosti koje imaju svi budžetski korisnici  za narednu godinu jer bi morali rashodi da se svedu na četvrtinu budžeta iz ove godine za tri meseca što bi ugrozilo redovno funkcionisanje i javne nabavke kojih ima mnogo, rekla je Malinovićeva.

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker