Lokalna samouprava

Odbornici Skupštine grada Pirota usvojili rebalans – Svi korisnici budžeta sagledani, u planu velike investicije

Odbornici Skupštine grada Pirota, većinom glasova, usvojili su predlog Gradskog veća o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2022. godinu. U gradskoj kasi ove godine biće oko 2,5 milijardi dinara, što je rekordna brojka, a oko 20 posto od ukupnih para usmeriće se u investicije. Odbornici su usvojili i nekoliko odluka iz oblasti urbanizma, izveštaj o radu Gradske uprave, izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem gradskih ustanova, Program mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, Program održavanja nekategorisanih puteva, operativni plan odbrane od poplava i slično. Tajnim glasanjem za novog člana Gradskog veća izabran je, diplomirani ekonomista iz Pirota, Miroslav Mitić.

Predsednica Skupštine grada Pirota, dr Milena Dimitrijević, kaže da je lično zadovoljna radom lokalnog parlamenta s obzirom na obiman dnevni red. Doneto je više važnih odluka, planova i programa koji su bitni za razvoj, funkcionisanje grada i stvaranje boljih uslova života građana.

“Ono što naše ljude najviše interesuje to su investicije, ulaganja u puteve, izgradnju trotoara, parkinga i mislim da će biti veoma zadovoljni, jer rebalansom budžeta mnogo sredstava je izdvojeno upravo za te namene. Taj nenamenski budžet je preko 50 posto opredeljen za investicije. Na sednici smo imali dva detaljna obrazlaganja budžeta. Najpre, od načelnice Odeljenja za privredu i finansije, Ivane Malinović, a potom i od zamenika gradonačelnika, koji je opširnije dao pregled šta se radi i šta će se raditi ubuduće, tako da mislim da će naši građani biti jako zadovoljni ovim rebalansom. Mislim da smo pokazali kako domaćinski pristupamo svemu ovome, planiramo, štedimo i ulažemo prema prioritetima” – rekla je predsednica Dimitrijević.

Zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić, istakao je da je grad sa milijardu devetsko dvadeset sedam miliona dinara došao do brojke od dve i po milijarde, i što je veoma važno svi zahtevi budžetskih korisnika su ispoštovani, i ono što je, možda, još važnije jeste investicioni zamah koji će se postići ovim budžetom.

“Sa 13 posto, koliko je u osnovnom budžetu bilo za ovu godinu, ovde su investicije porasle na 20 posto, znači za nekih 500 miliona dinara. Mislim da je došlo na red sve ono što su mnogi građani čekali. Svi oni zahtevi koji su, nažalost, i godinama bili kod nas, i što se tiče urbane sredine i ruralnih naselja, sada su sagledani. Ove godine ćemo imati mnogo posla oko javnih nabavki, oko nadzora, pa smo dodali sredstva javnim preduzećima, kao što su Komunalac, Vodovod i naša “Direkcija”. Takođe, projektovanje u ovoj godini nije zanemareno, imamo mnogo projektnih zadataka koje treba da realizujemo i ja se nadam da ćemo ove godine biti zadovoljni onim što smo uradili” – rekao je Colić.

Colić je i ovom prilikom ukazao na efikasnost u radu svih odeljenja gradske administracije i očekuje da će i dalje biti posvećena svom radu u cilju interesa građana i pravnih subjekata.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker