Lokalna samouprava

Od ponedeljka ponovo radi pirotska biblioteka

Narodna biblioteka Pirot od ponedeljka 11. maja 2020. godine nastaviće rad sa korisnicima. Radno vreme Biblioteke biće od 7.30 do 14.30 h, sa korisnicima od 10 do 14.30 h. Nastavak rada sa korisnicima biće organizovan u skladu sa preporukama za zaštitu zdravlja zaposlenih i korisnika, što podrazumeva: obavezno nošenje zaštitnih maski u objektu Biblioteke, obavezno nošenje zaštitnih rukavica za zaposlene koji rukuju sa bibliotečkom građom, izolovanje razdužene građe minimum 24 sata, pojačane mere higijene i čišćenja prostorija i radnog prostora, zabrana korišćenja klimatizacije.

 

Korisnici će moći da fizički koriste prostorije pozajmnih odeljenja Biblioteke, poštujući mere zaštite zdravlja uz obavezno nošenje zaštitnih maski, održavanje distance u odnosu na druga lica i istovremenog boravka do dva korisnika na odeljenju. Čitaonice Biblioteke neće raditi zbog mera zaštite zdravlja. Korisnici mogu u ovom periodu razdužiti građu koju imaju kod sebe, pozajmiti do tri naslova i produžiti članarinu. Putem telefona 010/312-439 i 010/313-744, kao i na email [email protected] može se proveriti raspoloživost određenih naslova i izvršiti rezervacija knjiga.
Sva odeljenja nastaviće da pružaju usluge korisnicima putem telefona i elektronske pošte, kao i putem međubibliotečke pozajmice. Korisnici mogu da se konsultuju sa stručnim bibliotečkim radnicima oko fonda, željenih naslova ili publikacija i da elektronskim putem dobiju skeniranu ili fotografisanu građu.
Građa koja se vraća u Biblioteku biće odlagana na namenskim pultovima i policama predviđenim za tu svrhu. Vraćena građa na taj način ostaje izolovana najmanje 24 sata pre njenog razduživanja, vraćanja u fond i ponovnog izdavanja.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker