Lokalna samouprava

Objavljena preliminarna lista korisnika mera energetske sanacije kuća

Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije stambenih objekata grada Pirota obaveštava građane, koji su se prijavili na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća na teritoriji grada Pirota za 2021. godinu, da je u ponedeljak, 04.10.2021. godine, objavljena PRELIMINARNA LISTA KRAJNJIH KORISNIKA koji su podneli prijave na Javni konkurs. Lista se može videti na sajtu grada Pirota i oglasnoj tabli u Uslužnom centru – Jedinstvenom upravnom mestu.


Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 07.10. 2021. godine do 15,00 časova, u prostorijama Gradske uprave Pirot , kancelarija broj 22. Na preliminarnu listu krajnjih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja, zaključno sa 12.10.2021. godine u 15,00 časova. Prigovor se može podneti neposredno u pisarnici Gradske uprave Pirot, ili poštom na adresu Gradske uprave Pirot, Ul. Srpskih
vladara br.82, 18300 Pirot – Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera
energetske sanacije stambenih objekata.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker