Srbija

Objavljen poziv za podršku hotelijerima

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. Dodeljuje se 350 EUR po individualnom ležaju i 150 EUR po smeštajnoj jedinici, a rok za podnošenje zahteva je 12. mart 2021. godine.
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju sledeće uslove:
– Privredni subjekt je nosilac rešenja o kategorizaciji, podnosilac zahteva za obnovu rešenja o kategorizaciji zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva ili podnosilac zahteva za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koji se prvi put kategoriše zaključno sa 10.02.2021. godine, za hotel koji se nalazi na području jedinica lokalne samouprave sa spiska koji je sastavni deo Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), (prilog 1);
– Nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak;
– Nad privrednim subjektom se ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);
– Nad privrednim subjektom se ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.
Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti podnosiocu zahteva ne može biti veći od iznosa koji se dobija obračunom individualnih ležajeva i smeštajnih jedinica iz dokumentacije na osnovu koje se donosi rešenje o kategorizaciji hotela od strane Ministarstva i navedenih pojedinačnih iznosa subvencija po individualnom ležaju i smeštajnoj jedinici, pod uslovom da ukupno dodeljeni nominalni iznos subvencije po korisniku ne prelazi 800.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.
Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor.
Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od dana stupanja na snagu Programa zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći.
Proveru ovog uslova za dodelu vršiće Ministarstvo finansija.
Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentaciji Ministarstva www.mtt.gov.rs. Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefone: 011/3139672, 011/3139691 i 011/3139668.

Izvor
eKapija

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker