Korona virus

Obaveze vozača teretnih motornih vozila tokom pandemije

Ministarstvo gtađevinarstva, saobraćaja i ingrastrukture donelo je mere kojih svaki vozač teretnog motornog vozila mora da se pridržava u cilju sprečavanja širenja zaraze izazvane virusom korona.

 

Svaki vozač teretnog motornog vozila za vreme radnog vremena mora biti maksimalno zaštićen, bez obzira da li je u kamionu, pored kamiona (za vreme utovara odnosno istovara), u poslovnim prostorijama prevoznika za koga radi i sl. Po završetku radnog vremena a pre dolaska u mesto prebivališta odnosno mesto boravišta, svaki vozač kod sebe mora posedovati dokaz da je neposredno pre toga završio prevoz ili dokaz da je krenuo na isti (putni nalog, tahografski listić, ispis i sl).

Dolaskom u mesto prebivališta odnosno mesto boravišta, svaki vozač teretnog motornog vozila mora biti u samoizolaciji do narednog odlaska na put. Vozači teretnih motornih vozila moraju se za vreme samoizolacije svakog dana javljati nadležnom zdravstvenom centru kako bi prijavili svoje zdravstveno stanje.

Takođe, ministarstvo je obaveštenjem od 20. marta 2020. godine apelovalo svim domaćim prevoznicima o svakodnevnom kršenju vozača Odluke o proglašenju COVID-19 prevozeći putnike u kabini teretnih motornih vozila. Članom 14. Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju propisano da je između ostalog jedan od uslova kako bi prevoznik dobio licencu i odgovarajući broj radno angažovanih vozača po teretnom vozilu odnosno skupu vozila. Kako bi sprečili dalje kršenje Odluke o proglašenju COVID-19 ovo ministarstvo  obaveštava javnost da je svaki vozač dužan da u kabini teretnog motornog vozila pored ostale dokumentacije poseduje i ugovor o radu, odnosno ugovor o radnom angažovanju.

Prema vozačima koji krše mere koje je donela Vlada Republike Srbije kao i prema osobama koje nemaju status vozača,biće sprovedene odgovarajuće mere.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker