Lokalna samouprava

Obaveštenje – rok za podnošenje prijave za eko taksu

Obaveštavaju se sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31.07.2020.godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020.godinu.
Od subote, 18.07.2020.godine, na Portalu LPA (lpa.gov.rs) biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020.godinu.

Opstina Gradska uprava Pirot 3

Podsećamo obveznike da je plaćanje eko takse uređeno Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i postalo je obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.
Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:
– ona koja je registrovana u APR
– ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini.
U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu, kao i propisanu visinu iznosa naknade.
Koliku taksu ćete plaćati osim od delatnosti, zavisi i od toga da li ste klasifikovani kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik. Na osnovu ova dva parametra, jedinica lokalne samouprave rešenjem utvrđuje iznos naknade, koja se plaća u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca.
Sve informacije obveznici mogu dobiti putem e-maila: [email protected] ili na sl.telefone: 305-574 i 305-570.

Lokalna poreska administracija

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker