Lokalna samouprava

NSZ: Veliko interesovanje i poslodavaca i nezaposlenih za finansiranje programa zapošljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje, i u uslovima vanrednog stanja omogućila je podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja po raspisanim javnim pozivima.
Iako se prijave podnose elektronskim putem i u uslovima otežanog poslovanja veliko je interesovanje, kako poslodavaca tako i nezaposlenih lica.
Najveće interesovanje poslodavaca zabeleženo je za programe stručne prakse, novog zapošljavanja kao i za program samozapošljavanja za nezaposlena lica. Od uvođenja vanrednog stanja preko 3200 poslodavaca je podnelo zahtev za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, a preko 2000 nezaposlenih podnelo je zahteve za subvenciju za samozapošljavanje.


Odluke se donose kontinuirano, a pored predviđenih uslova, prilikom odlučivanja posebno se vrednuje da li su poslodavci od početka vanrednog stanja otpuštali zaposlene.

Do sada je pozitivnim odlukama obuhvaćeno preko 1400 poslodavaca čime je omogućeno uključivanje u programe obuka i zapošljavanje za oko 2000 nezaposlenih lica, od čega je oko 150 osoba sa invaliditetom.
Ugovori o angažovanju lica zaključiće se u skladu sa mogućnostima u svakom konkretnom slučaju.
Sve informacije dostupne su na sajtu NSZ.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker