Gradska hronika

NSZ anketira poslodavce

Anketa poslodavaca 2015 biće pokrenuta od strane Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) 1. oktobra 2015. godine. Ovogodišnja anketa je peta zaredom i prva koju NSZ realizuje bez podrške projekata EU. Anketom će biti obuhvaćena 7024 poslodavca – 4794 malih, 1718 srednjih i 512 velikih preduzeća. filijala NSZ

Anketari NSZ intervjuisaće poslodavace širom Srbije o njihovim planovima zapošljavanja, neophodnim veštinama i znanjima koje potencijalni zaposleni treba da poseduju, kao i o zadovoljstvu uslugama koje pruža NSZ. Rezultat, kao i u slučaju prethodnih anketa, koristiće se za procenjivanje situacije na tržištu rada, za usklađivanje usluga i mera koje pruža NSZ sa potrebama privrede, kao i za poboljšanje kvaliteta naših usluga. Svrha Ankete poslodavaca je i identifikacija deficitarnih zanimanja – u svim regionima, kao i po privrednim sektorima. Dobijene informacije biće od značaja za NSZ, obrazovne institucije i za same poslodavce.
Visok nivo učešća kompanija u istraživanju je od ključnog značaja. Bez saradnje malih, srednjih i velikih kompanija sa NSZ, ambiciozni rezultati, koji su od koristi za celo društvo, možda neće biti postignuti. Samo zajedničkim radom doprinećemo oporavku i razvoju tržišta rada u Srbiji.

Slične vesti

Jedan komentar

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker