Obrazovanje

Novi obrazovni profil u Srednjoj stručnoj školi: TEHNIČAR ZA HEMIJSKU I FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU

Od sledeće školske godine Srednja stručna škola upisuje novi obrazovni profil: Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju učestvuje u industrijskoj proizvodnji hemijskih i farmaceutskih proizvoda (lekovitih masti, tableta, antibiotika, praškova, vakcina, vitamina, antiseptičkih i dezinfekcionih sredstava, rastvora za injekcije i infuziju, kapi i drugog medicinskog materijala).

Odlična osnova za nastavak školovanja na prirodno-matematičkim fakultetima, tehnološkim, farmaceutskim i mnogim drugim srodnim fakultetima i visokim strukovnim školama

Kao i na svim ostalim obrazovnim profilima u srednjim stručnim školama, i na ovom obrazovnom profilu izučavaju se: opšteobrazovni, opštestručni i užestručni predmeti. Nastava iz stručnih predmeta podrazumeva teorijske časove, časove vežbi i nastavu u bloku koja obuhvata i posete i obilaske ustanova koje se bave hemijskom i farmaceutskom tehnologijiom ili srodnim delatnostima. Znanje stečeno na teorijskim časovima, učenici primenjuju u laboratorijama kroz razne interesantne oglede i različita merenja vezana za tehnološku grupu predmeta. Tu učenici izvode eksperimente i ispitivanja vezana za neorgansku i organsku hemijsku tehnologiju, farmaceutsku tehnologiju. Za sve koji žele da studiraju, ovaj smer daje odličnu osnovu za nastavak školovanja na prirodno-matematičkim fakultetima, tehnološkim, farmaceutskim i mnogim drugim srodnim fakultetima i visokim strukovnim školama.

Šta rade tehničari za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju?

Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju priprema sirovine za izradu farmaceutskih i hemijskih proizvoda; ovladava poslovima i zadacima u toku tehnoloških faza dobijanja farmaceutskih i hemijskih proizvoda; funkcionalno i brzo prati promene i zahteve u strukturi rada prilikom proizvodnje injekcionih rastvora, infuzija, sirupa, kapi za uho, nos i oči, lekovitih masti, supozitorija, emulzija, tableta, kapsula, praškova, seruma vakcina, antibiotika; koordinira radom u laboratoriji, prikuplja sve rezultate analiza pojedinih uzoraka, te donosi odluke o upotrebljivosti supstanci i o eventualnim merama za korekciju kvaliteta.

Gde mogu da se zaposle tehničari za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju?

Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju najčešće radi u pogonima farmaceutske ili hemijske industrije, proizvodnim halama, na upravljanju automatizovanim proizvodnim linijama, institutima za istraživanje materijala, hemijskim ili medicinskim laboratorijama, apotekama sa laboratorijama.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker