Gradska hronika

Nove mere socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Centar za socijalni rad Pirot, u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj društva – IDEAS, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je realizovao okrugli sto o temi Socijalna uključenost korisnika novčane socijalne pomoći u Svečanoj sali Gradske uprave grada Pirota. Povod za okupljanje je prestanak važenja Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći, i donošenje novog Uputstva za primenu mera socijalne uključenosti na nivou centara za socijalni rad Događaju su prisustvovali učesnici u sprovođenju mera radne aktivacije socijalno ugroženih korisnika novčane socijalne pomoći – predstavnici školsko-obrazovnog sistema, jedinice lokalne samouprave, nacionalne službe za zapošljavanje i organizacija civilnog društva.

Prema novom uputstvu, stručni radnici Centra za socijalni rad učestvuju u dodatnom motivisanju i informisanju korisnika za uključivanje u mere socijalne uključenosti (obrazovanje, sticanje znanja i veština, zapošljavanje, volontiranje i dr.), vrše procenu potreba i potencijala korisnika za prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije, izrađuju individualne planove aktivacije i prate njihovo sprovođenje, kao i praćenje mera efekata socijalne uključenosti, a sve u skladu sa važećim propisima za radno angažovanje, obrazovanje i volontiranje, kaže Marija Vaasić, direktorka CZSR Pirot. Ovim uputstvom podvlači se da je radna aktivacija pomoć i podsticaj pojedincu i porodici za ostvarivanje materijalne sigurnosti i nezavisnosti u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, da je u potpunosti korisnikov slobodan izbor da li će u njoj učesvovati, te da neće biti sankcionisan ukoliko ne želi da se uključi u ove mere.

Shodno merama, uredba predviđa uspostavljanje saradnje svih aktera na nivou zajednice, što je bila i glavna tema okruglog stola. Učesnici su diskutovali o modelima i načinima saradnje, potencijalnim problemima i načinima za njihovo rešavanje. Svi predstavnici relevantnih ustanova i organizacija pokazali su motivaciju za saradnju i rad na prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći, kao i želju da se u narednom periodu potpišu protokoli koji će na formalan i efikasan način urediti saradnju između aktera, obezbeđujući celovit i sistemski pristup korisniku.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker