Gradska hronika

Novčana socijalna pomoć – preispitivanje prava

Ove godine na evidenciji je 430 porodica koje koriste pravo na novčanu socijalnu pomoć u neograničenom trajanju koje su u postupku preispitivanja. “Revizja se sprovodi bez poteškoća, a broj dokumenata koje sam korisnik treba da dostavi je umnogome smanjen, zbog toga što stručni radnici koriste digitalne alate i registre poput Socijalne karte i Portala E-uprava” – kaže Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu.  

Centar za socijalni rad Pirot, kao ustanova socijalne zaštite, obezbeđuje ostvarivanje prava i pružanje usluga socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Jedno od prava koje građani mogu da ostavare je novčana socijalna pomoć, kao vid pomoći države za prevazilaženje kriznih situacija u kojima se mogu naći kako pojedinac, tako i porodica, a služi zadovoljavanju minimalnih egzistencijalnih potreba, objašnjava Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad.

Novačna socijalna pomoć je najčešće ograničena na devet meseci, ali se može, u pojedinim slučajevima, kada su svi članovi porodice radno nesposobni ili kada je više radno nesposobnih od radno sposobnih priznati pravo na novčanu socijalnu pomoć u neograničenom trajanju. Tada se jednom godišnje maja meseca, pokreće postupak preispitivanja prava na novčanu socijalnu pomoć u neograničenom trajanju – revizija prava na novčanu socijalnu pomoć.

U Centru za socijalni rad Pirot se, svake godine, za oko 500 porodica vrši preispitivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, što podrazumeva dostavu dokumentacije za dokazivanje socijalno ekonomskog statusa, a na osnovu čega se pravo dalje priznaje, obustavlja ili ograničava.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de