Lokalna samouprava

Nova šansa za zaposlenje mladim Romima nakon završetka profesionalne obuke

U Pirotu su danas, u Svečanoj sali Gradske uprave, na prigodnoj svečanosti dodeljeni sertifikati za izvršene obuke u profesionalnim i radnim veštinama mladim Romima i Romkinjama, koji su uspešno prošli obuku za službenike obezbeđenja. Sertifikate za uspešno završenu obuku dobilo je 15 polaznika, a 11 polaznika dobiće i ugovore o radnom angažovanju, kažu u Armada Security.

 Armada Security je po drugi put uspešno organizovala obuku za nezaposlene Rome i Romkinje i druge pripadnike marginalizovanih grupa za radnike/ce obezbeđenja objekata, imovine, lica i javnih manifestacija.

Obuke su organizovane kroz program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog a uz podršku GFA GmbH konsultantske kuće. Cilj programa obuka je pružanje podrške inkluziji, ekonomskom osnaživanju i osposobljavanju za rad osoba iz posebno ranjivih grupa, kao i povećanje njihovih šansi na tržištu rada i smanjivanje dugoročne nezaposlenosti.

Ceremoniji je prisustvovao i Miodrag Shrestha, predstavnik GFA i Mladen Križan stručnjak projekta  predstavnik Armada Security.

Prema relevantnim procenama o potrebama za službenicima obezbeđenja u obavezno obezbeđenim objektima na teritoriji pirotskog okruga potrebno je još oko 1000 radnika. Jedan mali deo ali značajan broj ovih deficitarnih kadrova je obezbeđeno finansiranjem obuke za službenike obezbeđenja kroz program “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa” a uz podršku GFA konsultantske kuće. Drago nam je da su svi kandidati uspešno završili obuku a posebno nam je drago da će 11 kandidata odmah biti i radno angažovani“, napomenuo je Miodrag Shrestha.

Program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ se odvija u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Aktivnosti u okviru programa su usmerene ka unapređenju okvira, strukture i mehanizama za sprovođenje Strategije na nacionalnom i lokalnom nivou, uz ohrabrivanje promene stavova u društvu prema marginalizovanim grupama u Srbiji.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker