Nikola Pavlović 4. na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi