Gradska hronika

Neispravna voda u pojedinim selima i sa česme na Kaleu

Rezultati analiza vode za piće iz seoskih vodovoda Barje Čiflik, Blato, Petrovac i Gnjilan koji su danas kompletirani, ukazuju da ove vode ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98 i 44/99), zbog mikrobiološke neispravnosti i do daljnjeg se ne mogu koristiti za piće. U toku sutrašnjeg dana izvršićemo ponovno uzorkovanje ovih voda. Rezultati analiza vode za piće iz seoskih vodovoda Sukovo i Vojnegovac koji su danas kompletirani, ukazuju da ove vode odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98 i 44/99) i da se mogu koristiti za piće.

Takođe su završene i kompletne analize vode sa kaptirane česme „Gradić“ i one pokazuju da ona ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98 i 44/99), zbog mikrobiološke neispravnosti, odnosno zbog prisustva koliformnih bakterija fekalnog porekla (bakterija poreklom iz creva) u vodi. Ova voda nije za piće i preporučujemo građanima da je ne koriste.

U ponedeljak, dana 03.02.2015.god. izvršeno je još jedno uzorkovanja vode za piće iz mreže gradskog vodovoda Pirot i tom prilikom je uzeto 13 uzoraka na proveru higijenske ispravnosti. Nakon dobijenih rezultata za mutnoću, koja se odmah ispituje u hemijskoj laboratoriji ZZJZ Pirot, utvrđeno je da je mutnoća u 11 uzetih uzoraka vode iz mreže gradskog vodovoda Pirot u granicama vrednosti propisanih Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98 i 44/99), a u jednom uzorku mutnoća je bila blago povišena i iznosila je 1.25 NTU.

Takođe treba naglasiti da su izvorište „Kavak“ i sirova voda „Berilovac“ takođe imala mutnoću propisanu Pravilnikom, što znači da se situacija sa vodosnabdevanjem grada Pirota polako dovodi u normalu. Takođe su i kompletne fizičko-hemijske analize danas uzetih voda iz gradskog vodovoda Pirot pokazale da sve vrednosti ispitanih parametara takođe odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98 i 44/99). U toku današnjeg dana završene su i mikrobiološke analize voda za piće uzetih iz gradskog vodovoda Pirot 30. januara i utvrdili smo da sve odgovaraju Pravilniku. U toku sledećeg dana dobićemo kompletne mikrobiološke analize voda uzetih u subotu 31.01.2015.god kod kojih su sve vrednosti mutnoće i drugi fizičko- hemijski parametri bilui u granicama normale. Ako i bakteriološke analize ovih voda pokažu da su u skladu sa Pravilnikom postoji realna mogućnost da i građani Tijabare od sutra mogu koristiti vodu iz gradskog vodovoda Pirot za piće. Do tada i dalje ostaje na snazi preporuka stručnjaka ZZJZ Pirot da se, do dobijanja rezultata mikrobiloških ispitivanja i kompletiranja nalaza, voda u tijabarskom delu vodovoda i dalje ne koristi za piće, ali se može koristiti za pripremu hrane. Građani će vodu za piće kupovati ili točiti sa cisterni koje su locirane na dva mesta u gradu (kod kružnog toka – ul. 22. Divizije i na uglu ulice Berilovački put i ulice Jastrebačke) i na tim mestima će biti stalno prisutne. Voda iz cisterni se dohloriše i proverava u laboratoriji ZZJZ Pirot pre nego što se uputi na odredišta. Takođe građani Pirota mogu vodu za piće da toče sa kaptiranih česama koje su vezane za gradski vodovod Pirot u delu Pazar (česma „kraljice Natalije“, česma na trgu ispred hotela Pirot i česme kod ljubavnog mosta).

Stručne ekipe ZZJZ Pirot i dalje su svakodnevno prisutne na terenu i prate sve parametre koji se analiziraju, a koje nalaže Pravilnik.

Saopštenje ZZJZ

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker