Kultura

Nedostatak kadra i tehnička opremljenost najveći problem u radu pirotskog Arhiva

Primena novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti u Srbiji počela je 2. februara ove godine. Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji. Direktor Istorijskog arhiva u Pirotu, Predrag M. Vidanović, kaže da se novi Zakon naslanja na ranija uputstva i preporuke, stim što je sada sve objedinjeno i svu delatnost arhiva jasno precizira i obavezuje. Kadrovska i tehnička opremljenost je nešto što je neminovno za savremeni rad kaže, pored ostalog, Vidanović.

“Ono što je novina za sve nas to će biti kadrovsko i tehnološko jačanje, s obzirom na savremenu komunikaciju i savremeno pripremanje dokumentacije i materijala. Mi ćemo na osnovu toga morati da imamo kadrove koji će sve to razumeti i znati da efikasno rade elektronskim dokumentom, kako ga skladištiti, kako stvarati metapodatke, kopije, gde se i kako čuva. Sve to iziskuje rad jednog stručnog lica, ali i tehnološku podršku koju moramo da obezbedimo. To je jedna novina, ne samo za nas u arhivima, već i za sve ustanove i institucije koje se bave administracijom” – kaže Vidanović.

Direktor Vidanović kaže da je tehnička opremljenost Istorijskog arhva u Pirotu na veoma niskom nivou. Jednak problem predstavlja i nedovoljan broj zaposlenih.

“Mi smo, nažalost, čak ispod jednog optimalnog minimuma u tom smislu, i u pogledu kadrova i tehnike. Imamo neke zastarele računare i lap topove koji nisu u skladu sa potrebama jednog Arhiva poput pirotskog. Uprava grada nam je odobrila sredstva koja ćemo iskoristiti za kupovinu skenera, koji je kvalitetniji od običnih kancelarijskih skenera, i računara. To će nam omogućiti da arhivsku građu digitalizujemo na pravi način. Kadrovski smo ne na minimumu, već daleko ispod toga. Mi smo zaduženi za ceo Pirotski okrug. Sa, trenutno, pet arhivskih radnika teško je sve to raditi. Radimo stalno na osposobljavanju kadrova. Prošle godine smo dobili četiri arhivista, ove godine dve radnice će polagati arhivistički ispit. Zapošljavanje, ipak, ne zavisi od nas, ali ćemo morati da se izborimo sa ovim problemom. Arhiv Srbije sada dobija matičnost nad svim arhivima i mi ćemo morati preko njih i resornog ministarstva da pokušamo da rešimo ovaj problem. Računali smo da nam je potrebno, u skladu sa novom tehnologijom, najmanje petnaest ljudi” – istakao je Vidanović.

Uprkos svemu u Istoriskom arhivu u Pirotu se vredno radi, kaže Vidanović. Služba sređivanja neprestano radi. Na visokom nivou je i angažovanje Službe pisarnice u kontaktu sa strankama, korisnicima, istraživačima. Ali, donekle je zastao rad na unosu podataka u ARHIS, a reč je o jako važnom poslu, dodao je Vidanović.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker