Lokalna samouprava

Nebojša Ivanov: Poslovnu godinu završavamo sa ostvarenom dobiti od 15 miliona dinara

JKP “Regionalna deponija” Pirot funkcioniše u skladu sa zakonom i tehnološkim propisima bez ikakvog negativnog uticaja na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost ljudi. Do sada su svi rezultati  pokazali da su određene vrednosti ispod propisanih parametara i da svojim radom ne ugrožava kvalitet vazduha, površinskih i podzemnih voda, zemljišta i neposrednu okolinu. 

JKP “Regionalna deponija” Pirot završava ovu poslovnu godinu sa velikim uspehom imajući u vidu realizaciju ambicioznih planova i dobit od 15 miliona dinara, što je daleko više od planirane. Direktor “Deponije”, Nebojša Ivanov, kaže da su ovu poslovnu godinu obeležile dve važne stvari:- briga o zdravlju zaposlenih i svih saradnika, s obzirom na epidemiološku situaciju, i realizacija planova u takvim okolnostima. Pandemija nije bila opravdanje da se ne radi, a svojim aktivnostima ovo Javno preduzeće uspelo je da se u Srbiji nametne, kao i sam grad Pirot, kao odgovoran, pouzdan i dobro organizovan partner čije je upravlja neopasnim komunalnim otpadom na visokom nivou.

regionalna deponija pirot

“Ako se osvrnemo na ovu godinu, koja je na izmaku, mogu da izdvojim dve stvari. Jadna je vrlo ambiciozan plan i drugo da se prvi put suočavamo sa vanrednim stanjem i situacijom koja je i dalje teška zbog korona virusa. U uslovima pandemije uspeli smo da, pre svega, sačuvamo zdravlje svih naših radnika i saradnika primenjujući sve mere zaštite. Ali, pandemija nije opravdanje da se ne radi i mi smo i u takvim uslovima uspeli da uspešno realizujemo Plan poslovanja.

U fizičkom obimu naš uspeh se ogleda u tome da smo sve projekte inicirali, u toku je njihova realizacija, a započeli smo i nove. Jedan od značajnijih, koji još uvek do kraja nije vidljiv za građane, jeste projekat “Reciklirajmo za Pirot”. Taj projekat koji daje vidne rezultata hoćemo da naredne godine još više unapredimo. Tokom ove godine, zahvaljujući razumevanju lokalne samouprave i samog gradonačelnika, dobili smo značajna sredstva za nastavak radova na liniji za sekundarnu separaciju, za izradu projektne dokumentacije i u ovom trenutku u toku je postupak javnih nabavki. U ovoj godini maksimalno smo ostvarili finansijski plan i moram da kažem da naši ukupni prihodi iznose oko šesdeset miliona dinara, a neoporezovana dobit je petnaest miliona, što je više za devet i po miliona od planiranog. Naravno, dobit će biti reinvestirana za planove u 2021. godini. Takođe, moram da kažem da sam veoma zadovoljan podrškom resornog ministarstva i svim mojim saradnicima koji su bili maksimalno posvećeni poslu realizujući politiku grada u delu upravljanja otpadom”- kaže Ivanov.

nebojša ivanov, regionalna deponija pirot

Plan poslovanja za 2021. godinu JP “Regionalna deponija” Pirot zadržava kontinuitet iz prethodne tri godine i podrazumeva nastavak započetih investicija i početak novih.

“Jedan od prioriteta je da završimo i pustimo u funkciju postrojenje za sekundarnu separaciju otpada. Uz pomoć resornog ministarsta i našeg redovnog poslovanja obezbedili smo značajna sredstva tako da ćemo završiti svu neophodnu infrastrukturu oko hale. Preosotaje zatim nabavka opreme i neophodne mehanizacije, tako da i tu očekujemo pomoć resornog ministarstva oko milion evra. Sledeće je nastavak izgradnje druge ćelije Deponije kako bismo obezbedili budućnost odlaganja otpada u narednih 15 godina. Treća, vrlo značajna stvar za koju imamo projektnu dokumentaciju i obezbeđen novac jeste instaliranje linije za automatsko pranje i dezinfekciju kamiona smećara prilikom napuštanja Deponije. Nastavljamo aktivnost vezanu za Projekat “Reciklirajmo za Pirot”. Počeli smo sa pet ambalažom, planiramo da postavimo još novih metalnih kaveza za tu ambalažu i posebnu opremu za sakupljanje staklene ambalaže. U planu je izgradnja reciklažnog dvorišta koje se nalazi pored baze “Komunalca” gde bi građani svakog dana mogli da donesu i odlože kabasti otpad i trenutno mapiramo posebne zone i ulice u gradu da s proleća zajedno s Komunalcem obilazimo ulice po utvrđenom rasporedu i pokupimo otpad koji nije komunalan i tako pružimo mogućnost građanima da ne bacaju svuda takvu vrstu otpada. Tako želimo da steknemo poverenje građana i damo doprinos zaštiti sredine. Projektnu dokumentaciju imamo i za početak rekonstrukcije stare deponije pored Nišave i to su zaista veliki planovi koji su pred nama, ali i lokalnom samoupravom”-izjavio je Nebojša Ivanov, direktor Regionalne deponije.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker