Navijači pružaju podršku medicinarima širom zemlje