Nastavlja se uredjenje Parka na Kaleu, montira se dečje igralište