Srbija

Nastavak sprovođenja mera zaštite i poboljšanja standarda penzionera

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima, visini, obuhvatu penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, koja predstavlja nastavak sprovođenja mera zaštite i poboljšanja standarda korisnika prava penzijskog i invalidskog osiguranja. Uredbom je propisano da se novčani iznos kao uvećanje uz penziju isplaćuje korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije koja od decembra ove godine do novembra 2023. godine, ne prelazi iznos od 43.645,99 dinara.Vlada Srbije

Novčani iznos isplaćivaće se mesečno uz penziju a korisnicima penzije smatraće se  i invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti.

Uredbom o izmeni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti produžen je za još jednu godinu period primene ograničenja povećanja poreske osnovice, najviše do 10 odsto godišnje u slučaju kada se iznos osnovice poveća u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu. Ograničenje povećanja poreske osnovice, najviše do 10 odsto godišnje, primenjivaće se zaključno sa 2023. godinom.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker