Lokalna samouprava

NASTAVAK PODRŠKE VLADE ŠVAJCARSKE ZA 10 LOKALNIH SAMOUPRAVA, MEĐU KOJIMA JE I PIROT

Svečanim potpisivanjem sporazuma o saradnji između Projekta „Reforma lokalnih finansija u Srbiji III“ (RELOF3) i čelnika 10 lokalnih samouprava, nastavljena je podrška Vlade Švajcarske u unapređivanju upravljanja lokalnim javnim finansijama, nadzora nad lokalnim javnim i drugim preduzećima u vlasništvu gradova i opština, kao i nadzora nad indirektnim budžetskim korisnicima.

U narednom periodu Kragujevac, Novi Pazar, Pirot, Sremska Mitrovica, Užice, Zrenjanin, Babušnica, Mali Zvornika, Raška i Žabalj će uz podršku projekta RELOF3 jačati kapacitete uprava, lokalnih javnih i drugih preduzeća u vlasništvu gradova i opština, kao i indirektnih budžetskih korisnika za primenu principa dobrog upravljanja.

Šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske u Srbiji Rihard Koli podsetio je da Švajcarska podržava lokalne samouprave u Srbiji u unapređivanju upravljanja javnim finansijama i boljem nadzoru nad javni preduzećima već sedam godina.

„Naš cilj je da ova podrška doprinese efikasnosti i ekonomičnosti koje će obezbediti bolje usluge građanima. Namera je da se kroz RELOF3 pruži sistemska podrška, kako bi se unapredili kapaciteti uprava na lokalnom nivou“, reko je Koli.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Darko Mitrović istakao je da je uz podršku Švajcarske Vlade u prehodnoj fazi projekta RELOF urađena velika promena u nadzoru na radom javnih preduzeća.

„U skladu sa opredeljenjem Vlade Srbije u pogledu informacione transformacije, proces nadzora nad javnim preduzećima je digitalizovan. Uz podršku projekta RELOF3, informacioni sistem ćemo dalje unapređivati i dodavati nove funkcionalnosti, obezbedićemo obuke za njegovu upotrebu i nastaviti sa jačanjem kapaciteta po pitanju korporativnog upravljanja“, rekao je Mitrović. Cilj je, naglasio je on, da se primenom principa dobrog upravljanja obezbedi odgovorno ponašanje i poslovanje javnih preduzeća, čime bi svako preduzeće postiglo maksimalan nivo efektivnosti rada, odnosno da privreda i građani budu zadovoljni kvalitetom pruženih usluga.

Gradonačelnik Pirota mr Vladan Vasić kazao je da se raduje nastavku projekta

-U proteklom periodu smo pokušali da principe dobrog upravljanja i kontrole finansija uvedemo u lokalnu samoupravu, a u narednom periodu želimo da to uradimo i u javnim preduzećima. Želimo da povećamo nivo efikasnosti upravljanja finansijama u javnom sektoru, između ostalog, i kroz edukaciju ljudi koji se time bavi-kazao je gradonačelnik Vasić.

Državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić da Ministarstvo ostaje opredeljeno da sprovede reformu javne uprave, sa akcentom na sistemska rešenja za kvalitetnije pružanje usluga svim građanima.

„Reforma javne uprave je dugoročan proces kojim stvaramo efikasnu upravu na svim nivoima koja je otvorenija prema građanima. Za nas u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave veoma je značajno da je obezbeđena ova podrška za primenu koncepta upravljačke odgovornosti i upravljanja zasnovanog na učincima“, rekla je državna sekretarka.

Direktorka projekta RELOF3 Ana Jolović najavila je da će projekat u narednom periodu imati drugačiji pristup u odnosu na podršku tokom prethodnih godina, kada je fokus bio na što većem obuhvatu lokalnih samouprava.

„Podržali smo 48 opština i gradova u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i boljem nadzoru nad lokalnim javnim preduzećima. Sada, zbog velike potrebe za boljom kontrolom nad radom indirektnih budžetskih korisnika, vrtića, škola, ustanova sporta i kulture. Zajedno sa opštinama i gradovima radićemo na jačanju principa dobrog upravljanja po kom se zna ko, kada, zašto, u kom vremenskom roku obavlja neki posao ili proces“, rekla je direktorka projekta.

Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji III (RELOF3), koji podržava Vlada Švajcarske, pruža podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja i nadzoru nad lokalnim javnim preduzećima. Aktivnosti projekta usmerene su na jačanje upravljačke odgovornosti i upravljanje učincima, unapređivanje linija odgovornosti i kontrole u sistemu JLS i razvoj novih, inovativnih modela, alata i programa sa ciljem unapređenja upravljanja javnim finansijama. Dodatno, Projekat će sarađivati sa Ministarstvom finansije (Centralnom jedinicom za harmonizaciju), Ministarstvom privrede, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalnoj akademijom za javnu upravu.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker