Lokalna samouprava

Nasilje je društveni problem na koji treba često ukazivati – Pirotu je potrebno posebno telo kao što je Porodično savetovalište

Nedavno je i u Pirotu obeležen Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Savet za rodnu ravnopravnost je organizovao okrugli sto o temi “Izazovi sa kojima se suočavaju institucije u zaštiti i podršci ženama sa iskustvom nasilja u porodici. Pored članova Saveta za rodnu arvnopravnost Pirota učestvovali su i predstavnici Policijske uprave Pirot, Centra za socijalni rad, tužilaštva, zdravstvenih ustanova i predstavnica Saveta za rodnu ravnopravnost iz Bačke Palanke, gde od 2002. godine postoji Porodično savetovalište. Predsednica Sveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota, dr Milena Dimitrijević, smatra da Pirotu nedostaje upravo jedno takvo telo, kao što je Porodično savetovalište. Takođe, na pojavu nasilja, generalno, trebe često ukazivati u čemu mediji treba da imaju važnu ulogu.

“Mi u Pirotu imamo nešto slično Porodičnom savetovalištu, a to je Centar za pomoć i podršku porodici, tako da organizujemo stalno rad ovakvog jednog tela čije bi usluge bile osnaživanje žena koje su žrtve nasilja, da nasilje prijave, jer to jeste osnovni problem. Kada govorimo o femicidu u Srbiji imamo statističke podatke ženskih organizacija pre svega. U proteklih 10 godina bilo je 298 ubistava žena u porodično partnerskom kontekstu. Od početka ove godine bilo je 7 ubijenih žena. Svest o problemu ubistava žena u Srbiji ne sme da se svede samo na brojke. Potrebna je mnogo snažnija duštvena i institucionalna reakcija u cilju sprečavanja femicida, potrebna je mnogo bolja preventiva” – kaže dr Dimitrijević.

Vrlo je važno definisati probleme i naći pravi način da podrška ženama žrtvama nasilja bude što efikasnija. Mada se o ovoj temi dosta govori, u jednoj patrijarhalnoj sredini, kao što je Pirot, mnoge žene osećaju stid, nemaju poverenja u institucije i ne smeju da prijave nasilje.

“Prema podacima Policijske uprave Pirot od početka 2022. godine do maja bilo je 70 prijava fizičkog nasilja, 3 za ekonomsko nasilje, 104 za psihičko i jedna prijava za seksualno nasilje. Broj prijavljenih slučajeva je gotovo isti kao i prošle godine za posmatrani period, a li se primećuje porast fizičkog nasilja. Žene se više javljaju Policijskoj upravi i Centru za socijalni rad, a mnogo manje zdravstvenim ustanovama. Nasilje nije stvar porodice, nasilje je društveni problem i svi mi imamo odgovornost da prijavimo nasilje ako znamo da se dešava. Malo je slučajeva da je nasilje prijavio komšija, prijatelj, neko ko zna da se nasilje dešava okreće glavu od toga. Čak, treba reći i to, neprijavljivanje nasilja je zakonom kažnjivo”.

Prevencija i podizanje nivoa svesti o nasilju kao društvenom problemu su jako važne stvari, smatra dr Dimitrijević. Na nivou Pirota postoji dobra saradnja institucija koje se bave ovom problematikom, pre svega Policijske uprave, Centra za socijalni rad i tužilaštva. Imaju Koordinacioni tim koji održava sastanke najmanje dva puta mesečno i odlično radi, rekla je dr Dimitrijević, ali smatra da je Pirotu neophodno posebno telo za podršku ženama, kao što je Porodično savetovalište.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker