Korona virus

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Naredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br.​​ 34/2020,​​ 39/2020​​ i​​ 40/2020.

1. ​​ Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), i to:

1) licima sa navršenih 65 i više godina života – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika;

2) licima sa navršenih 70 i više godina života – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika.

Zabrana iz stava 1.​​ ove tačke ne odnosi se na period nedeljom, od 03 do 08 časova.

2. ​​ Zabranjuje se svim licima izlazak van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), u vremenu od 17 do 05 časova,​​ osim subotom kada zabrana traje od 17 do 03 časova.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, dozvoljeno je izvođenje kućnih ljubimaca u periodu od 20 do 21 čas, u trajanju od 20 minuta, najviše 200 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

2a Zabranjuje se kretanje u​​ svim parkovima i javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport, počev od 21. marta 2020. godine, od 20 časova.

3. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike – sa licencom;

2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, službi bezbednosti i Vojske Srbije, koji su na zadatku;

3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje.

4. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se ni na fizička lica kojima je neodložno potrebna​​ zdravstvena pomoć i najviše dva lica u pratnji tog lica.

4a Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na domaće i strane državljane koji su članovi posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju.

5. ​​ Nepoštovanje zabrane iz tač. 1. i 2. ove naredbe kazniće se za krivično delo u skladu sa Krivičnim zakonikom, a za prekršaj u​​ skladu sa Uredbom o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker