Gradska hronika

NALED se uključuje u pregovore sa EU

Beograd, 11. april 2014. – Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) aktivno će se uključiti u pregovore Srbije o članstvu u Evropskoj uniji objektivnim monitoringom rezultata procesa usklađivanja domaćeg i evropskog zakonodavstva i pripremom inputa za izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Svojim članovima i javnosti NALED će kvartalno prezentovati dokle se stiglo u tom procesu, koji su reformski potezi povučeni i šta je ostalo da se obavi do uspešnog završetka pregovora, zaključeno je na VIII godišnjoj Skupštini NALED-a, održanoj danas u Beogradu.

 

_NMN3456_resize

Članovi NALED-a odlučili su da Alijansa kvartalno direktno izveštava Brisel, Delegaciju EU i Kancelariju za evropske integracije o progresu Srbije na polju stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u skladu sa evropskim direktivama. Takođe, NALED će ponuditi podršku državnim institucijama i konkretna rešenja kako bi brojni regulatorni zahtevi postavljeni pred našu zemlju bili što brže i kvalitetnije ispunjeni.

U tom cilju, NALED će uputiti preporuku novoj Vladi Srbije o sedam ključnih reformi koje je neophodno sprovesti radi izgradnje dobrog poslovnog okruženja u skladu sa evropskim standardima i stvaranja uslova za podsticanje ekonomskog rasta.

NALED smatra da je neophodno unapređenje sistemskih propisa, pre svega kroz izmene radnog zakonodavstva i poreskog opterećenja zarada (naročito najnižih), unapređenje sistema izdavanja građevinskih dozvola, suzbijanje sive ekonomije i pojednostavljivanje poreske administracije.

Važan korak biće obezbeđivanje kvalitetnog procesa donošenja i primene zakona i podzakonskih akata. Od Vlade Srbije očekuje se da omogući privredi učešće u svim fazama izrade propisa i radnim telima izvršne vlasti, kako bi dobila prostor da bude predlagač novih ili izmena postojećih zakona. Predvidivost u procesu donošenja regulative trebalo bi obezbediti i objavljivanjem godišnjeg plana usvajanja zakona, kao i smanjivanjem broja zakona donetih po hitnoj proceduri, uz uvođenje obavezne analize efekata. Sve to moralo bi da prati pojednostavljivanje postojećih birokratskih procedura kroz kreiranje registra procedura i usvajanje zakona o smanjivanju papirologija, uz značajno veću primenu e-uprave.

Transparentna fiskalna politika i politika državne pomoći takođe su važni u procesu usklađivanja propisa sa evropskim direktivama. Potrebno je da Vlada uspostavi jednak tretman stranih i domaćih kompanija u ovoj oblasti, kao i da spreči pojavu novih parafiskalnih nameta i retroaktivnu primenu propisa.

Ništa manje važna je potreba za decentralizacijom ekonomskog razvoja koja bi podrazumevala veći uticaj lokalnih samouprava na republičke institucije i javna preduzeća, usvajanje zakona o investicijama koji će omogućiti gradovima i opštinama da sami definišu politiku promocije investicija, preusmaravanje braunfild lokacija u nadležnost lokalnog nivoa vlasti i podršku jačanju kapaciteta lokalne administracije.

 

 

Saopštenje NALED-a

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker