Lokalna samouprava

Najmanje jednom godišnje građani će moći da se izjašnjavaju o kvalitetu komunalnih usluga

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju. Načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove, Bojan Pešić, kaže da je u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i prema nalogu republičkog komunalnog inspektora izmenjena i dopunjena Odluka o komunalnom uređenju kojom je definisano svih 15 komunalnih delatnosti u nadležnosti grada Pirota.

Prva izmena odnosi se, kaže Pešić, na mogućnost izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pruženih usluga. Najmanje jedanput godišnje građani mogu da daju svoje mišljenje i nakon toga Gradska uprava je dužna da sagledava primedbe. Ukoliko ima velikog broja nezadovoljnih građana vršiocu komunalne delatnosti se nalažu određene mera za korekciju navedenih nedostataka. Uz ovu odluku predviđeno je obavljanje komunalne delatnosti u slučaju nepredviđenih situacija. Odnosno, radi se o ponašanju i obavljanju delatnosti samih izvršilaca komunalnih poslova i primeni mera u slučaju nepredviđenih situacija, rekao je Pešić.

Foto: Aleksa Cakić

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker