Gradska hronika

Nagradni literarni i kreativni EKO konkurs “Regionalne deponije” Pirot

Tradicionalno, povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, 5. jun, JKP „Regionalna deponija” Pirot objavila je Nagradni literarni i kreativni EKO konkurs na koji poziva sve učenike osnovnih škola i decu svih predškolskih ustanova na teritoriji Pirotskog okruga da se uključe. Cilj konkursa je podizanje ekološke svesti kod dece i upoznavanje sa pravilnim odlaganjem otpada i upotrebom iskorišćene ambalaže. Konkurs traje od danas, 19. maja, do 1. juna 2022. godine.

Stručni žiri odabraće najbolje radove i podeliti nagrade za svaku kategoriju:

1. Kategorija:
Grupni kreativni radovi – „DA ZAŠTITIM PRIRODU BIRAM – ZATO RECIKLIRAM!“ (deca predškolskih ustanova)

 Nagrada za prvo mesto u iznosu od 12.000 dinara
 Nagrada za drugo mesto u iznosu od 10.000 dinara
 Nagrada za treće mesto u iznosu od 8.000 dinara

Propozicije za grupni rad:
– Jedno odeljenje – jedna grupa,
– Od reciklažnog materijala napraviti predmet po izboru,
– Mogu se koristiti svi materijali kao pomoćno vezivno tkivo,
– Mogu se izraditi i pojedinačni radovi
– U naslovu e-maila napisati: KREATIVNI rad za konkurs. Poslati 1 fotografiju gotovog rada i 2 fotografije u izradi sa svim učesnicima u realizaciji. U e-mailu naznačiti ime mentora, kontakt mentora, predškolsku ustanovu, i imena dece koja učestvuju u izradi.

2. Kategorija:
„EKO REPORTERI“ (učenici od 1. do 4. razreda)
– Poslati 1 fotografiju na kojoj se ogleda pozitivan i 1 fotografiju na kojoj se ogleda negativan aspekt životne sredine i prirode (čovekovo ophođenje prema prirodi)

 Nagrada za prvo mesto u iznosu od 12.000 dinara
 Nagrada za drugo mesto u iznosu od 10.000 dinara
 Nagrada za treće mesto u iznosu od 8.000 dinara

– U e-mailu naznačiti lokaciju fotografije.
– Ime i prezime učenika, kontak telefon, sa navedenim razredom i nazivom škole.
– U naslovu e-maila napisati: EKO fotografije za konkurs.
– Najbolje fotografije biće objavljene na sajtu Regionalne deponije Pirot.

3. Kategorija
Literarni radovi na temu: „Ne očekuj od prirode više nego što si joj dao“

(učenici od 5. do 8. razreda)

 Nagrada za prvo mesto u iznosu od 12.000 dinara
 Nagrada za drugo mesto u iznosu od 10.000 dinara
 Nagrada za treće mesto u iznosu od 8.000 dinara

– Radovi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom učenika, kontakt telefonom roditelja, imenom mentora, kontakt telefonom mentora i sa navedenim razredom i nazivom škole.
– U naslovu e-maila napisati: LITERARNI rad za konkurs. Radove poslati u elektronskom obliku na e-mail [email protected] najkasnije do 01.06.2022. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni 04.06.2022. na sajtu Regionalne deponije Pirot i u medijima. Dodela nagrada i izložba radova održaće se 06.06.2022. godine od 12 časova u JKP „Regionalna deponija” Pirot.

Napomena: Radovi bez traženih podataka neće se razmatrati.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker