Ostale vesti

Nagrada Reformator godine direktoru katastra Borku Draškoviću

Beograd, 1. februar 2019. – Upravni odbor NALED-a dodelio je priznanje Reformator godine direktoru Republičkog geodetskog zavoda Borku Draškoviću za uspešno sprovedenu reformu upisa prava u katastar nepokretnosti i uspostavljanje elektronske jednošalterske procedure – eŠalter.

Od sredine prošle godine građani i privreda dokumentaciju za upis i poreske prijave mogu da dostave katastru i poreskim organima preko javnih beležnika. Šest odlazaka na šaltere zamenjeno je jednom posetom notaru i za prvih šest meseci elektronski je podneto više od 130.000 zahteva za upis što je 40% svih postupaka pred katastrom dok je vreme rešavanja skraćeno sa 25 na pet dana.

– Sistem eŠalter, koji su Ministarstvo građevinarstva i RGZ razvili omogućava lakši, efikasniji i sigurniji postupak upisa i uspostavljanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u Srbiji. Iako je javna uprava često izložena kritici, nagradom Reformator godine želimo da istaknemo uspešne reforme i ljude koji su ih predvodili, kao model koji bi trebalo da slede i drugi predstavnici državne i lokalne administracije – izjavila je potpredsednica Upravnog odbora NALED-a Dragana Čukić na XI godišnjoj konferenciji o ekonomskim reformama.

Po oceni direktora katastra, ovo je tek početak reforme i radiće se na povezivanju registra nepokretnosti sa bazama drugih institucija i daljem pojednostavljenju procedure. „Uskoro ćemo uz podršku NALED-a i britanske vlade uspostaviti i jedinstvenu veb stranicu za građane, privredu i nadležne organe na kojoj će na jednostavan način moći da se informišu o svim aspektima upisa kroz video uputstva i vodič, kao i rad kontakt centra“, rekao je Drašković po dobijanju priznanja.

Na skupu je predstavljena Siva knjiga 11, NALED-ova publikacija sa 100 preporuka za unapređenje administrativnih procedura i uslova za poslovanje. Predsednica Vlade Ana Brnabić, koja je 2008. učestvovala u stvaranju Sive knjige, istakla je da ova publikacija ne ukazuje samo na probleme već nudi i konkretna rešenja zasnovana na praktičnim iskustvima privrede u susretu sa birokratijom.

 

– Smatram da je Sivoj knjizi mesto na stolu svakog ministra u Vladi Srbije i ne postoji vlada koja može sama da sprovede sve promene. Cilj nam je se što više pojedinaca i organizacija uključi u formulisanje i realizaciju reformi. Navešću samo tri primera reformi u prošloj godini u kojima je NALED odigrao ključnu ulogu, a to su uvođenje sistema za prijavu sezonskih radnika, razvoj eŠaltera i primena mere poreskih podsticaja za početnike u poslovanju – rekla je Brnabić na konferenciji na kojoj su učestvovali ministri Mihajlović, Nedimović i Ružić, šef delegacije EU Sem Fabrici i šef Misije MMF-a Džejms Ruf.

 

Predsednik Izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić naglasio je da NALED 11. put predaje Sivu knjigu Vladi koja je u protekloj deceniji sprovela 101 preporuku iz ove publikacije, ali da bi godišnji prosek rešavanja problema privrede mogao da bude značajno bolji.

– Tokom prošle godine institucije su potpuno ili delimično rešile 12 od 100 preporuka Sive knjige, među kojima su najznačajnije uvođenje eŠaltera za nepokretnosti i reforma sistema angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi. Kao važan pomak u smanjenju birokratije istakao bih i ukidanje obavezne upotrebe pečata za privredu, za šta je bilo potrebno staviti van snage odredbe 117 zakona i podzakonskih akata što je ostvareno saradnjom kabineta predsednice Vlade, resornih ministarstava i NALED-a – dodao je Đokić.

 

Prioriteti Sive knjige 11

Siva knjiga 11 donosi 31 novu preporuku, a značajno mesto pored predloga privrede dobile su inicijative prikupljenje od građana kroz kampanju Pitajte kada koja je sprovedena tokom 2018. I građani i privreda u fokus stavljaju najučestalije i najzahtevnije postupke, od promene prebivališta i podataka u dokumentima i registracije vozila, do dobijanja poreskih uverenja i rešenja.

 

Među 10 prioritetnih mera izdvojeni su zahtevi za dalje smanjenje poreza i doprinosa na zarade, uspostavljanje elektronskog sistema javnih nabavki, javnog registra taksi i naknada, čuvanje poslovne dokumentaciju u elektronskom obliku, kao i elektronske procedure registracije poljoprivrednih gazdinstava i dodele podsticaja. Privreda je veoma zainteresovana i za unapređenje postupaka Poreske uprave – elektronsko izdavanje poreskih uverenja i digitalizaciju donošenja poreskih rešenja za preduzetnike paušalce.

 

Priznanja državnim službenicima i promoterima reformi

Na XI godišnjoj konferenciji NALED je dodelio specijalna priznanja pojedincima u javnoj upravi koji su značajno doprineli realizaciji reformi i unapređenju uslova za poslovanje.

 

Za jačanje efikasnosti inspekcijskog nadzora, priznanje je pripalo državnom sekretaru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Zoranu Kasaloviću. Podrška reformi procedure upisa u katastar donela je priznanje pomoćniku direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dragiši Miliću dok je za rad na nizu reformi, od uvođenja elektronske prijave sezonskih radnika, elektronskog sistema za plaćanje poreza na imovinu, do reforme katastra priznanje otišlo u ruke načelnika Sektora za kontrolu Poreske uprave Dragana Agatunovića.

tekst i foto  – saopštenje  NALED-a

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker