Lokalna samouprava

Nadzorna provera Integrisanog sistema menadžmenta

Proveravački tim JUQS-a u sastavu: Aleksandar Đorđević, dipl.inž.mašinstva i direktor JUQS-a, vođa proveravačkog tima, Dušica Mihajlović, član proveravačkog tima i Marija Vukašinović, proveravač na obuci, 10. oktobra 2019. godine obavio je nadzornu proveru integrisanih sistema menadžmenta u akcionarskom društvu za upravljanje slobodnom zonom Pirot, sa ciljem utvrđivanja ostvarenja kontinualne usklađenosti uspostavljenog integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima standarda, zakonskim i drugim zahtevima.

Tokom provere, proveravački tim nije uočio nijednu neusaglašenost u odnosu na zahteve standarda SRPS ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom, SRPS ISO 14001:2015  – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i  SRPS OHSAS 18001:2008 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker