Lokalna samouprava

Mobilni planetarijum u OŠ “Vuk Karadžić”

Grad Pirot je krajem 2017.godine potpisao Memorandum o razumevanju između Grada Pirota i Međunarodne organizacije IMG u vezi sa sprovođenjem Programa ,,Reforme poreza na imovinu”.

Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju sa MDULS, Ministarstvom finansija i SKGO. U skladu sa tim izrađen je Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu.Jedna od aktivnosti je upravo ,, Mobilni planetarijum” kao vid  participativnog budžetiranja, koji će biti realizovan u periodu od 09.09 do 13.09. u sali Oš.,, Vuk Karadžić”.( 258. 000 vrednost)., za svu decu od  petog do osmog razreda osnovnih škola.
Mobilni planetarijum je sferni bioskop koji prikazuje slike zvezdanog neba i ostalih objekata u vasioni. Predavači su iz Centra za promocoju nauke, Beograd.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker