Srbija

Ministarstvo trgovine pokrenulo digitalnu platformu za rešavanje potrošačkih sporova i prigovora kupaca na kvalitet kupljene robe

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije pokrenulo je digitalnu platformu namenjenu vansudskom rešavanju potrošačkih sporova. 

Shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko trgovac prilikom kupovine robe potrošaču odbije reklamaciju za kupljenu robu, kupac može putem digitalne platforme namenjene vansudskom rešavanju potrošačkih sporova pokrenuti postupak sa ciljem rešavanja problema.

Ono što je bitno napomenuti je to da je ovaj postupak BESPLATAN za gradjane kojima trgovac prilikom kupovine ODBIJE REKLAMACIJU za kupljenu robu.
-Iz razgovora sa ljudima i klijentima došao sam do saznanja da ljudi nisu uopšte upoznati sa ovim postupkom a koji je sada po novom zakonu OBAVEZAN za trgovca da pristupi ali i ne da ostane u postupku. Ono sto je BITNO nakon ovog uvoda jeste jedna informacija koja je bitna za gradjane a to je KAKO I KOME podneti potrošački prigovor, na koji način, kako rešiti problem sa nesabraznom robom. Na sajtu Ministarstva Trgovine, Turizma i telekomunikacija nalazi se link na kome potrošač popunjava informacije i prosledjuje Ministarstvu. Takodje ovih dana Ministartvo je ustanovilo DIGITALNU PLATFORMU gde gradjani mogu na brz i efikasan nači reširi svoj spor vansudskim putem. Ponavljam, ovaj postupak je BESPLATAN za sve gradjane. Platforma vodi potrošača korak po korak gde popunjava podatke u odnosu na predmet spora, svoje podatke i podatke trgovca. Napominjem, da je uslov za ovakav postupak i tak da je potrošač ulozio reklamaciju a trgovac u pismenom obliku odbio istu-kaže Vladimir Stojanović, diplomirani pravnik i posrednik u rešavanju sporova.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, u smislu ovog zakona, ne primenjuje se:

1) u oblasti medicinskih usluga koje se pružaju pacijentima u svrhu lečenja, uključujući izdavanje recepata;

2) u oblasti pružanja usluga od opšteg interesa koje nisu ekonomske prirode;

3) u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja;

4) u potrošačkim sporovima koji su predmet ovog zakona, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

5) za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

6) na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

7) na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

8) u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.“

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker