Gradska hronika

Ministarstvo privrede:Učinili smo i činimo mnogo napora iako je reč o privatnoj kompaniji

Nakon današnjeg saopštenja reprezentativnih sindikata AHA Mure Prvi maj, Pirotskim vestima dostavljeno je saopštenje Ministarstva privrede u kome se navodi da je Ministarstvo privrede učinilo veliki napor da se spasi fabrika, da se razgovara sa investitorima iz Italije i Turske, ali i da je neozbiljno tvrditi da je pokretanje proizvodnje odloženo zbog pisma podrške, te da nastavak funkcionisanja fabrike zavisi od preduzimljivosti rukovodstva kompanije.

Prenosimo vam saopštenje Ministarstva u celosti:

Ministarstvo privrede preduzelo je niz mera i konkretnih koraka kako bi AHA MURA Prvi maj iz Pirota, koja je zbog stečaja matične firme u Sloveniji prestala sa radom i u Srbiji, pokrenula proizvodnju, uprkos tome što je u pitanju privatna kompanija.
Imajući u vidu broj radnika i značaj ove fabrike za Pirot, Ministarstvo privrede je u prethodnih deset meseci  intenzivno sarađivalo sa poslovodstvom i sindikatima ove fabrike i predložilo primenu Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao mehanizam koji će ovoj kompaniji omogućiti proizvodnju i očuvanje radnih mesta i time pokazalo da nije odustalo od namere da pomogne u rešavanju ovog problema.
Ministarstvo privrede je preduzelo sledeće korake:
-Ministar privrede Željko Sertić je u dva navrata putovao u Ljubljanu kako bi sa slovenačkim ministrom privrede razgovarao o mogućem rešenju za AHA MURU Prvi maj.
-Predstavnici Ministarstva privrede su više puta razgovarali sa najvećim poveriocima AHA MURE Prvi maj, SID i SBER Bankom. Ove banke su zahvaljujući razgovorima dale podršku predaji UPPR Osnovnom sudu u Nišu.
-Ministar privrede Željko Sertić je takođe razgovarao sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem o podršci Poreske uprave Unapred pripremljenom planu reorganizacije za ovu kompaniju.
-Svim razgovorima su prisustvovali predstavnici sindikata i menadžmenta ove fabrike.
-Ministarstvo privrede razgovara sa investitorima iz Turske i Italije koji su pokazali interesovanje za ovu fabruku.
-Ministarstvo privrede je razgovaralo sa najvećim poslovnim partnerima i kupcima proizvoda AHA MURE u nastojanju da obezbedi nastavak saradanje, a sve u cilju podizanja proizvodnje u ovoj fabrici.
-Važno je naznačiti da pokretanje proizvodnje u ovoj fabrici zavisi isključivo od obrtnih sredstava koja ovoj kompaniji nedostaju, a Ministarstvo privrede nema zakonski osnov da komaniji ista obezbedi. Ova činjenica je na vreme predočena menadžmentu komapnije i sindikatima.
-Takođe, važno je napomenuti i da su svi potencijalni partneri AHA MURE Prvi maj u razgovoNastarima sa Ministarstvom izrazili oprez zbog situacije u kojoj se našla fabrika.
-Konačno Ministarstvo privrede smatra da je neodgovorno i neozbiljno tvrditi da funkcionisanje kompanije zavisi od pomenutog pisma podrške. Nastavak saradnje ove kompanije sa njenim partnerima zavisi od zalaganja i preduzimljivosti rukovodstva fabrike.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker