Kultura

Ministarstvo kulture podržalo veoma značajne projekte Muzeja Ponišavlja u Pirotu

Muzej Ponišavlja Pirot desetu godnu zaredom uspešno aplicira svojim projektima kod resornog ministarstva i projekti se redovno odobravaju, odnosno finansijski podržavaju. Ove godine Muzej je konkurisao sa tri projekta, sva tri su “prošla” kaže, direktor, Saša Jovanović, ali će se finansirati dva, s obzirom da iz jedne oblasti Muzej može dobiti samo jedan projekat. Tako je bilo i prošle godine, kaže Jovanović, ali uprkos svemu veoma je zadovoljan što ministarstvo ima sluha za ideje pirotskog Muzeja.

U oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa projekat pod nazivom ” Sakralna topografija Gornjeg i Srednjeg Visoka” Ministarstvo kulture podržalo je sa 400.000 dinara.

“Na realizaciji ovog projekta radiće, kustos arheolog, Milica Ilić, i kustos etnolog, Aleksandar Repedžić. U planu je da se odobrenim novcem nabavi neophodna oprema za terenska istraživanja. Cilj projekta, pored ostalog, je da se na datom prostoru evidentira topografska građa, izvrši njihova ubikacija i osnovna deskripcija. Da se kod lokalnog stanovništva prikupe legende, verovanja i običaji vezani za određena mesta i toponime, da se izvrši detaljna prospekcija i foto, video, audio i tehničko dokumentovanje samog sakralnog mesta”.

“Drugi projekat, pod nazivom “Bela mačka – jedna stara kuća u Pirotu”, za koji su odobrena sredstva u isnosu od 434.535 dinara ocenjen je sa 80 bodova, a projekat je podnela, viši kustos i istoričar, Mila Panajotović, koja će učestvovati u njegovoj realizaciji. Cilj projekta je objavljivanje publikacije o istorijatu pirotske kuće iz 1848. godine. Znamo u kakvom je stanju taj objekat, idejni projekat je urađen i sledi njegova sanacija, odnosno u neko dogledno vreme biće sazidana nova zgrada, kao što je bila i stara. Tu će biti i Muzej ćilimarstva. Stručnjaci Muzeja su bukvalno na smetlištu našli mnoge papire koji su bili bačeni i ova knjiga je plod skupljanja raznih papira po smetlištu kuće Bela mačka. Na ovaj način ostaće jedan veoma dobar zapis o toj kući” – izjavio je Jovanović.

Jovanović je dodao da poseban značaj predstavljaju dokumenta pisana na staroturskom jeziku, koja će se prevesti za potrebe izrade publikacije, ali i dokumenta pisana ćirilicom, lokalnom redakcijom crkvenoslovenskog jezika.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker