Lokalna samoupravaOstale vesti

Mere štednje uveliko na snazi – Grad Pirot među prvima započeo proces energetske efikasnosti

Vlada Republike Srbije dala je lokalnim samoupravama u Srbiji predlog preporuka za uštede u potrošnji električne i toplotne energije u državnim i javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne samouprave, privredi, kao i u domaćinstvima za predstojeću zimu. Grad Pirot je i pre ove preporuke započeo brojne aktivnosti koje obezbeđuju uštedu energenata i racionalnu potrošnju u svim segmentima gde je to moguće. Bojan Ivković, gradski energetski menadžer GU  kaže da Pirot prednjači u sprovođenju aktivnih mera ušteda ali se to ne odražava na funkcionisanje i život u gradu  i da je jedini i najveći efekat ušteda i smanjenje finansijskih troškova. 

Grad Pirot kao i ostale lokalne samouprave u zemlji  priprema  planove uštede električne energije u javnom sektoru koji se odnosi na komunalne javne sisteme i javne objekte. Bojan Ivković, gradski energetski menadžer GU Pirot kaže da je postupak primene mera već u toku, taj postupak obuhvata  niz aktivnosti kao i izveštavanje o sprovedenim merama.

Grad Pirot je još pre odluke ministarstva prepoznao potrebu da se krene u aktivne mere štednje u javnom sektoru, pokrenuta je inicijativa i na poslednjoj sednici Gradskog veća formiran je radni tim. Glavna aktivnost tima je ublažavanje posledica i sprečavanje negativnih efekata energetske krize kao i sprovođenje mera  koje imaju za cilj energetsku tranziciju energetskog sektora grada Pirota. Članovi tima su već započeli određene aktivnosti i već početkom narednog meseca biće vidljivi  rezultati rada.

“Mere štednje primenjivaće se u celom javnom sektoru u gradu, u samim objektima sprovode se mere štednje električne i toplotne energije   a drugi deo se odnosi na komunalne sisteme  odnosno sistem  daljinskog grejanja i sistem javnog osvetljenja kao i sistem snabdevanja vodom gde se takođe sprovode sve mere štednje” – kaže Ivković.

Mere koje je preporučilo ministarstvo mogu da se podele u nekoliko kategorija, pojedine mere se odnose na investiranje u opremu i izvođenje radova koji za posledicu imaju uštedu i smanjenje potrošnje enegrije a druge  mere ne zahtevaju materijalna ulaganja ali njihova primena dovodi do uštede, to je racionalna potrošnja, gašenje svetala, racionalno korošćenje elektronske opreme kao i ušteda  toplotne energije- pojašnjava Ivković.

Gradski energetski menadžer  je podsetio da je grad Pirot po projetu javno – privatnog partnerstva obezbedio uštedu električne energije  od 70% kroz sistem   javne rasveteje ali da će svakako biti poštovana i preporuka Vlade Republike Srbije koja podrazumeva da svaka  treća svetiljka bude isključena ali da će u cilju bezbednosti građana javna rasveta sačuvati svoju osnovnu funkciju.

Ivković ističe da je grad Pirot do sada sproveo brojne mere energetske efikasnosti i da je za dodatne uštede ostalo malo prostora ali će svakako nastojati da se preporučene mere sprovode u svim segmentima.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker