Region

Međunarodni dan civilne zaštite

Obeležavanje 1. marta, Svetskog dana civilne zaštite ustanovljeno je 1990. godine odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite sa ciljem da se skrene pažnja šire javnosti na značaj civilne zaštite i razvijanje svesti o značaju pripremljenosti za preventivne i samozaštitne mere i  postupke u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko – tehnoloških nesreća i drugih nesreća i opasnosti.

Civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju vanredne situacije koja prevazilazi mogućnosti redovnog delovanja nadelžnih organa.

U Srbiji civilna zaštita posle više od dve decenije ponovo dobija na značaju i ntenzivno se radi na njenom jačanju. Usled pojava vanrednih situacija država prepoznaje značaj i ulogu civilne zaštite i uspostavljanje pravovremenog i efikasnog odgovora na sve izazove i opasnosti.

Sektor za vantredne situacije je nosilac izrade Nacionalne procene ugroženosti i Nacionalnog plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u okviru kojeg se planiraju, organizuju i realizuju sve mere i zadaci civilne zaštite kao što su evakuacija,  zbrinjavanje, prva pomoć I medicinska pomoć, zaštita od požara, spasavanje od poplava i slično.

Na teritoriji Republike Srbije formirano je 111 specijalizovanih jedinica civilne zaštite. Osnovnu obuku prošlo je 2.900 pripadnika a svake godine se organizuju treninzi  gde se obnavljaju i uvežbavaju stečena znanja i  veštine.

Civilna zaštita se organizuje i planira na nivou jedinica lokalne samouprave, organa državne uprave i privrednih društava. U toku je proces formiranja specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje i jedinica civilne zaštite opšte namene, kao i postavljanje poverenika civilne zaštite po naseljenim mestima mestima u svim gradovima i opštinama.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de