Lokalna samouprava

Lokalna samouprava razmatra mogućnosti za instalaciju solarnih elektrana na krovovima stambenih zgrada

Energetski potencijal solarne energije u Srbiji je za 30% veći, u poređenju sa centralnom Evropom, gde već postoje brojne solarne elektrane na krovovima privatnih kuća. Od početka primene instituta „kupac-proizvođač“ električne energije, nekoliko stotina  domaćinstava u Srbiji  se odlučilo da samostalno započne proizvodnju struje za sopstvene potrebe. Pirot je među prvim gradovima u Srbiji koji je počeo realizaciju projekata postavljanja solarnih panela u cilju uštede električne energije ali i očuvanja životne sredine.

Institut “kupac-proizvođač” predviđa proizvodnju struje za sopstvene potrebe, a svi nastali viškovi se prebacuju u elektroenergetski sistem. Pored uštede električne energije na ovaj način smanjuje se spaljivanje fosilnih goriva čime se poboljšava kvalitet vazduha.

Bojan Ivković, gradski energetski menadžer kaže da je u Pirotu započeta realizacija projekata na izgradnji solarnih elektrana. “Mi imamo za sada dva velika projekta solarnih elektrana koje grade veliki investitori. To ide svojim tokom, prvi projekat je sa najvećim potencijalom od 75 Megavata koji bi trebalo da se radi u reonu sela Dobro do, za koji je pokrenut postupak izrade planskog akta”- objašnjava Ivković.

Drugi veliki projekat je izgradnja solarnog postrojenja u ataru sela Ponor, snage 5 Megavata. U toku je postupak javnog uvida i očekuje se da uskoro investitori krenu sa konkretnom realizacijom projekata.

“Pored ovih konkretnih projekata imamo  stalno interesovanje drugih investitora koji žele da dođu u Pirot. Pirot je već dugi niz godina prepoznat kao poželjna destinacija zbog prirodnih potencijala ali i zbog toga što postoji maksimalna spremnost lokalne samouprave da pomogne u realizaciji ovakvih projekata” – kaže gradski energetski menadžer.

Ivković je podsetio da je već urađena solarana elektrana na objektu JP Komunalac, snage 27 kilovata, kao i da će u toku ove godine još dva javna preduzeća, Regionalna deponija i Vodovod i kanalizacija krenuti u realizaciju postrojenja na svojim objektim asnage od po 150 kilovata. Sva ta postrojenja biće u režimu “kupac – proizvođač”.

Solarne elektrane postoje i na Ekonomskoj školi od 15 kilovata i na Tehničkoj školi od 5 kilovata za koju se planira proširenje.

Grad Pirot je počeo i realizaciju projaketa pod nazivom Solarna stara koji podrazumeva izgradnju dve elektrane od po 5 kilovata na objektima u selima Dojkinci i Temska. Projekat se realizuje u saradnji sa energetskom zadrugom Elektropionir, finansira se iz mikrodonacija a sav prihod će biti usmeren ka tim lokalnim zajednicama.

Ivković je podsetio i na projekat koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom energetike  koji je namenjen građanima za sufinansiranja solarnih panela koji se postavljau na porodičnim kućama ali se razmatra i mogućnost postavljanja solarnih panela na stambenim zgradama koje bi, takođe, bile u režimu “kupac – proizvođač”.

Ovaj sadržaj deo je projekta “Štedi, jer vredi” koji se realizuje uz podršku Gradske uprave Pirot, u okviru programa sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog značaja.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker