Lokalna samouprava

Lokalna samouprava priprema mere za unapređenje kvaliteta vazduha u gradu

Jedna od mera koja se planira u cilju smanjenja zagađenja vazduha je nabavka i subvencionisanje filtera za dimnjake. U planu je i pojačana aktivnost službe za održavanje dimnjaka koja radi u okviru JP Komunalac. Neophodno je redovno čišćenje i održavanje a razmatra se i mogućnost subvencionisanja rekonstrukcije postojećih dimnjaka kao i set mera koje bi se odnosile na zamenu šporeta i kotlova kao i promenu energenata. “Da bismo te aktivnosti mogli da sprovedemo svrsishodno i da rezultati budu dobri moramo pre svega znati koji su delovi grada u pitanju i koji su to objekti koji zahtevaju urgentne mere, jer samo tako možemo dobiti najveći efekat” – kaže, gradski energetski menadžer, Bojan Ivković.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker