Lokalna samouprava

Kvalitetna vodovodna mreža jedan od važnijih uslova za uredno vodosnabdevanje

JP “Vodovod i kanalizacija” Pirot godišnje zameni, najmanje, tri kilometra vodovodne mreže u gradu i dva u selima. Na godišnjem nivou za ove poslove ukupno se izdvoji oko trideset miliona dinara. 

zoran nikolić, direktor vodovoda i kanalizacije
direktor Vodovoda Zoran Nikolić

Vodovodna mreža na teritoriji grada Pirota, izuzimajući dvadeset jedno selo čiji su vodovodi, takođe, pod ingerencijom JP “Vodovod i kanalizacija”, proteže se u dužini od oko sto dvadeset kilometara. Jedna od najvažnijih investicija, koja je godinama u redovnom programu rada ovog Preduzeća, jeste zamena stare vodovodne mreže. Sa ovim poslom počelo se pre desetak, i više godina, i do sada je oko trideset kilometara zamenjeno, ne računajući priključne vodove, prekope i ostalo što prati glavni vod. Direktor “Vodovoda”, Zoran Nikolić, kaže da je ovaj posao od izuzetnog značaja za uredno vodosnabdevanja, a sam podatak da na zanovljenoj mreži nije registrovan ni jedan kvar do sada dovoljno govori.

“Zamenili smo upravo onaj najstariji deo vodovodne mreže koji je pretežno bio od azbestnih cevi. Imali smo neke ulice gde smo, bukvalno, svakodnevno imali kvarove, sada je to druga priča. Uspeli smo da od pet, šest kvarova dnevno svedemo na jedan ili nijedan. Najveći deo poslova smo uradili sopstvenim sredstvima, a delom iz programa KfW- a. Sveke godine menjamo najmanje tri kilometra vodovodne mreže u gradu i dva u selima. To je standard ispod kojeg ne idemo, a bilo je godina kada smo daleko više uradili. Novac koji ulažemo na godišnjem nivou se kreće između petnaest i dvadeset miliona dinara za grad i najmenje deset do dvanaest miliona kada su sela u pitanju”- kaže direktor Nikolić.

JP ” Vodovod i kanalizacija ” Pirot dugi niz godina beleži pozitivno poslovanje i prema rezultatima rada jedno je od najboljih u Srbiji. Direktor Nikolić kaže da je u finansijskom pogledu Preduzeće veoma stabilno, jer bez toga ne bi bilo ni investicija. U aprili i maju ove godine, zbog poznate epidemiološke situacije, bilo je malo problema jer je mesečni priliv para bio čak i do pedeset posto manji. Situacija je brzo prevaziđena i sve obaveze, prema radnicima, državi, dobavljačima Preduzeće uspešno izvršava. Likvidnost je dobra i prema sadašnjim pokazateljima i ova godina će biti pozitivna, kaže Nikolić

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker