Oglasi

Kurs i obuka za vozača viljuškara, ali i negovateljice, molere, šminkere…

Kursevi i obuke za veliki broj deficitarnih zanimanja dostupni su i u Pirotu zahvaljujući Akademiji Oxford

Kurs i obuka za vozača viljuškara, od skora je dostupna i u Pirotu i to u ispitnom centru Akademije Oxford u strogom centru grada, u Ulici Knjaza Miloša 40. Reč je o zanimanju koje je sve traženije, ne samo u zemlji već i inostranstvu, a uspešno završen kurs može vam omogućiti napredak u karijeri, bolju platu ili pomoći da dobijete posao u inostranstvu, pre svega u zemljama u okruženju.

Svi polaznici se upoznaju sa upravljanjem viljuškarom, prijemom i otpremom robe iz magacina,  kontrolom vozila, procedurama rada i bezbednosti na radu.

Na prvom mestu će svako ko bude pohađao obuku i kurs za zanimanje vozač viljuškara – viljuškarista da se upozna sa pravilnim upravljanjem viljuškarom, odnosno sa njegovim korišćenjem održavanjem i kontrolom, te i sa osnovnim odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu.

Onaj polaznik koji je punoletan, a pre toga je završio najmanje osnovnu školu, što su ujedno i osnovni zahtevi za pohađanje navedene obuke, ima pravo da se bilo kog dana u godini, a kada je radno vreme poslovnice Akademije Oxford, prijavi lično za pohađanje nastave. Isto tako, on može prijavu da izvrši i telefonskim putem, kao i da na mejl organizatora koji organizuje ovaj kurs pošalje sve potrebne podatke (prezime i ime, kontakt podaci, datum rođenja, u kom gradu je zainteresovan da pohađa obuku i drugo).

Nakon što polaznik bude prošao kroz praktični, to jest teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara – viljuškarista pristupiće polaganju završnog ispita, a posle toga će on da stekne i zvanično priznat sertifikat za to zanimanje. A da bi neki polaznik bio u mogućnosti da izađe na polaganje tog ispita, on je obavezan da u trajanju od 300 radnih sati pohađa i praksu, odnosno da dostavi relevantan dokaz da je pohađao stručnu obuku za navedeno zanimanje ili da je imao prilike da bude zaposlen na ovom radnom mestu, pa je stekao zahtevano radno iskustvo i o tome ima dokaz izdat od kompanije u kojoj je bio zaposlen.


Sertifikat za zanimanje vozač viljuškara je zvanično priznat na teritoriji cele naše zemlje, ali isto tako i na teritoriji nekih država u regionu, a koristi se kao prihvaćen dokaz da je ta osoba u potpunosti kvalifikovana za obavljanje ovog posla. Svi oni kandidati koji su nezaposleni i zvanično se nalaze prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, su ujedno i jedini koji će moći odmah po sticanju da upišu ovaj sertifikat u svoju radnu knjižicu, uzevši u obzir da tako od 01. januara 2016. određuje zakon. A zaposleni kandidati koji postanu vlasnici ovog sertifikata će moći da zahtevaju njegovo upisivanje u radnu knjižicu, odnosno dosije onog trenutka kada se budu prijavili na zvaničnu evidenciju pomenute službe.

Inače svaki prijavljeni polaznik se obavezuje i da prilikom upisivanja potpiše ugovor sa organizatorom, te se iz tog razloga i zahteva da on bude lično prisutan, jer je neophodno tada da se identifikuje i to uz pomoć važećeg ličnog dokumenta, a u kome mora da postoji i fotografija, to jest kako pomoću lične karte ili pasoša, tako isto i vozačke dozvole. A ukoliko je u pitanju čipovan biometrijski lični dokument, onda taj polaznik ima obavezu da da očitanog ima u trenutku upisivanja. Od njega se, pored toga zahteva i takozvana obavezna dokumentacija, u kojoj mora da se nađe fotokopija ili diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne škole, što sve zavisi od toga koji nivo obrazovanja je on dostigao. Isto tako, mora da priloži i fotokopiju kako izvoda iz matične knjige rođenih, tako i uverenja o državljanstvu i to pod uslovom da dokument ne bude stariji od 6 meseci.

Zvaničnim programom prema kome se i sprovodi kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara – viljuškarista se predviđa pohađanje 300 radnih sati prakse, kao i praćenje teorijskog dela, to jest predavanja. Svi polaznici imaju mogućnost izbora i za prvi i za drugi deo nastave, stim da oni kod prakse biraju u kojoj firmi će da je pohađaju, a za teorijski segment odlučuju da li će nastavu da prate individualno, online, u grupi ili poluindividualno (u paru).

Što se tiče kompanija koje omogućuju pohađanje prakse, zahteva se da one posluju u konkretnoj oblasti, a polaznici biraju da li će to da budu poslovni partneri Akademije Oxford ili ne. A zapravo, ko god se bude odlučio da to budu oni firme sa kojima je organizator ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji pre toga potpisao, će biti u velikoj prednosti budući da će sve relevantne informacije, kao i garanciju za kvalitet dobiti upravo od strane organizatora. Zato oni polaznici koji budu odlučili da praksu pohađaju u nekoj firmi sa kojom nije sklopljen navedeni ugovor, prvo imaju obavezu da obezbede sve informacije, a kako bi pomenuti ugovor bio u što kraćem roku potpisan, budući da se to smatra osnovnim uslovom za početak prakse. Uz to, o ceni i o svim ostalim bitnim detaljima će oni morati da se dogovore, a isključivo samostalno sa predstavnikom firme koju su odabrali, te im organizator ne može dati nikakvu garanciju da će praksa u tom slučaju biti sprovedena kvalitetno.

 

 

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

 

Akademija Oxford Pirot ?‍? škola stranih jezika ? škola računara ? prevodilačke usluge ? stručna osposobljavanja

Објава коју дели Akademija Oxford Pirot (@akademijaoxfordpirot) дана

Svako ko želi da polaže završni ispit, mora da priloži relevantan dokaz ili o pohađanju prakse ili o stečenom radnom iskustvu, a uz svu ostalu zahtevanu dokumentaciju, uzevši u obzir da se to smatra osnovnim uslovom za izlazak na polaganje navedenog ispita. A u okviru njega postoji 15 pitanja ukupno, te je sam ispit podeljen na dva dela, što znači da svaki kandidat treba da odgovori na 12 pitanja u pismenom, to jest na 3 u okviru usmenog dela.

Da bi neko ko položi pomenuti ispit mogao da dobije izrađen sertifikat, on mora da dostavi original potvrde o savladanom stručnoj obuci za zanimanje vozač viljuškara – viljuškarista, odnosno validan dokaz da je pohađao praksu i to u precizno definisanom trajanju, a zatim se prilaže i sva pomenuta obavezna dokumentacija, kao i ugovor koji je taj polaznik već potpisao sa organizator kada je pristupio upisu. Kada kandidat bude položio ispit za proveru znanja, svemu pomenutom se dodaje test sa polaganja, kao i zapisnik sa tog polaganja.

Svi oni kandidati koji ne žele da pomenutu obuku kod nas pohađaju, ali su zainteresovani da steknu sertifikat za zanimanje vozač viljuškara – viljuškarista, treba na vreme da izvrše prijavljivanje za polaganje završnog ispita, kao i da tada plate određenu nadoknadu, a svakako su dužni da prilože i svu obaveznu dokumentaciju. Zatim je potrebno i da dostave original potvrde da su savladali stručnu obuku, ali bez ugovora sa nama, kao i da su pohađali praksu. Ukoliko su u pitanju kandidati koji su bili zaposleni na ovom radnom mestu, oni tada dostavljaju dokaz o radnom iskustvu, koji izdaje upravo ona firma u kojoj su bili zaposleni, pa se svoj pomenutoj dokumentaciji još mora dodati i zapisnik sa polaganja ispita za proveru znanja, odnosno test.

Iako organizator ove obuke ima poslovnice u mnogim gradovima širom zemlje, a u kojima se nastava preko cele godine organizuje, naglašavamo da se polaganje završnog ispita organizuje prema tačno utvrđenom pravilu. A sve one osobe u čijem gradu još uvek nismo otvorili poslovnicu, a njih zanima ih kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara ima mogućnost da završni ispit polažu u prostorijama one poslovnice koja je fizički najbliža mesto njihovog stanovanja. Njima se nudi mogućnost da predavanja prate online, a što se tiče prakse, najbolje je da oni samostalno nađu kompaniju u tom gradu u kojoj će da je pohađaju, te da u što kraćem roku nama dostave podatke koji su potrebni da bi ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji bio pripremljen, te ćemo mi sa svoje strane učiniti da taj ugovor što pre bude i zvanično potpisan.

Kako se oba dela koja obuhvata obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara – viljuškarista moraju odvojeno platiti, svi polaznici treba da znaju da na cenu prakse može da utiče samo to šta oni odluče, to jest nju svakako formira kompanija koja i organizuje praksu. A kada neko bude izvršio plaćanje koje predviđa teorijski deo, on će na prvom mestu da dobije mogućnost da pohađa upravo tu vrstu nastave koju lično odabere, ali će isto tako od organizatora da dobije i svu potrebnu literaturu za pripremu polaganja završnog ispita. Pored svega toga, u cenu za ovaj deo je uračunata i izrada sertifikata, to jest izrada dodatka sertifikatu, ali isto tako i polaganje ispita za proveru znanja.

Kursevi za negovateljice, zavarivače, molere, šminkere, kuvare…

Akademija Oxford u Pirotu osim obuke za vozače viljuškara, svim zainteresovanima nudi i veliki broj drugih kurseva, koji su takođe veoma traženi na tržištu radne snage. Reč je o kursevima za negovateljice, zavarivače, molere, šminkere kuvare i mnoga druga visoko deficitarna zanimanja.

PROMO

foto i video  Akademija Oxford

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker