Lokalna samouprava

Konkurs za sufinansiranje seta mera u oblasti energetske efikasnosti od ove godine atraktivniji i za građane i za privredne subjekte

Ove godine lokalna samouprava će po treći put raspisati konkurs za sufinansiranje seta mera u oblasti energetske efikasnosti koje sprovodi u saradnji sa Ministarstvom energetike. Iako je interesovanje građana bilo veliko, prethodnih godina je interesovanje privrednih subjekata bilo slabo za učešće u ovim konkursima. Loaklna samouprava i Ministarstvo energetike iznalaze rešenja da ove godine konkurs učine atraktivnijim za firme kako bi ih motivisali da se prijave i da se ujedno omogući građanima da saniraju  objekte u kojima žive, zamene stolariju, fasadu i sve ostalo što doprinosi energetskoj efikasnosti.

Gradski energetski menadžer, Bojan Ivković, podseća da je dve godine unazad loaklana samouprava u saradnji sa Ministarstvom energetike sprovodila konkurs za sufinansiranje seta mera u oblasti energetske efikasnosti koje podrazumevaju zamenu stolarije, zamenu fasade, izolaciju fasade, zamenu toplotnih uređaja, ugradnju toplotnih pumpi, ugradnu solarnih kolektora.

„Sada je krenuo novi ciklus za ovu godinu, sam koncept je malo promenjen. U ovom trenutku je raspisan konkurs za lokalne samouprave od strane Ministarstva. Loaklna samouprava je predvidela određena sredstva, sada imamo priliku da ta sredstva uvećamo od strane Ministarstva“ – ističe Ivković.

Nakon  konkursa Ministarstva,  koji traje do 23. juna, biće  potpisan ugovor između Ministarstva energetike i lokalne samouprave i počinje sledeća faza odnosno konkurs za privredne subjekte. U drugoj fazi  vršiće se odabir privrednih subjekata sa kojima će se realizovati naredna, treća faza kada građani konkurišu. Relano je očkivati da konurs za građane bude raspisan u prvoj polovini avgusta.

„Ono što razlikuje ovaj koncept od prethodnog jeste to što sada imamo  dogovor sa Ministarstvom da taj drugi konkurs za privredne subjekte bude otvoren stalno, odnosno  kada neko od privrednika želi da učestvuje može se javiti lokalnoj samoupravi, predaje dokumentaciju i naći će se na listi koja će biti stalno otvorena. Takođe će, i javni poziv za građane biti otvoren od početka avgusta do kraja godine pa će i građani imati prilike da se sukcesivno prijavljuju tako da neće biti listi i neće biti čekanja. Kada neko podnese prijavu vršiće se evaluacija, odlazak na teren, donosi se rešenje i može da krene u realizaciju. Zamisao je da na ovaj način ubrzamo postupak a ujedno će biti otklonjeni nedostaci koje smo uočili prethodnih godina – objašnjava, energetski gradski menadžer.

„Prethodnih godina je bilo veliko interesovanje građana ali slabo interesovanje privrednih subjekata za učešće u ovim konkursima.  Najveće interesovanje građana bilo je za meru termoizolacija fasade ali nije bilo zainteresovanih privrednih subjekata koji bi učestvovali u realizaciji. „Ono što bi trebalo da bude motivacija i atraktivno firmama je to što će ovaj konkurs predvideti mogućnost kombinovanja više mera. Tako će sada jedna firma moći da uradi  zamenu stolarije i termoizolaciju fasadečime  se daje veća mogućnost toj firmi da prepozna svoj interes jer ima više vrsta radova pa će jedan deo radova doneti veću zaradu a drugi manje posla pa pretposatvljamo da ćemo na taj način konkurs učiniti atraktivnim i za privredne subjekte, jer mogu da spajaju dve ili tri mere. Ujedno će građani jednom aplikacijom završiti više poslova koji se odnose na energetsku efikasnost“ – rekao je, radski energetski menadžer, Bojan Ivković.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker