Srbija

Konkurs Ministarstva za brigu o selu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća

Konkurs Ministarstva za brigu o selu,  za dodelu subvencija za pokretanje biznisa i kupovinu kuća na selu traje već mesec dana, i trenutno je u obradi oko 250 zahteva iz svih delova Srbije. Konkurs je otvoren do 30. novembra. Do ove godine je kroz ovaj program kupljeno više od 1.600 kuća za oko 5.000 ljudi. Novac za kupovinu kuća dodeljivan je u okolini Pirota, u selima Poljska Ržana, Veliki Suvodol i Berilovac. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 200.000 napuštenih seoskih kuća sa okućnicom.

Novi vid podrške Ministarstva za brigu o selu su sredstva  za pokretanje privredne aktivnosti u vrednosti do 10.000 evra. Reč je o podsticajnim sredstvima za otvaranje prodavnica, apoteka, različite zanatske radnje, obnovu starih zanata, starih vodenica I slično.

Mladi koji žele subvenciju za kuću na selu moraju da ispune: da podnosilac prijave nema više od 45 godina; da je državljanin Srbije; da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije; da nije vlasnik ili suvlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da istu nisu otuđili ili poklonili u prethodnih 5 godina. Takođe, podnosilac prijave  ne može da bude u krvnom srodstvu sa prodavaocem nepokretnosti; da nije u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti i da u momentu podnošenja prijave nema neizmirenih obaveza prema državi.

Sve ove uslove moraju da ispune oba supružnika. Pored obaveznih uslova, podnosioci prijave moraju da ispune i samo jedan od sledećih uslova koji se odnose na to da se na selu živi samostalno u zakupljenoj kući ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima porodice, zatim da živi u gradskoj sredini u zakupljenoj nepokretnosti samostalno ili sa porodicom i da ima nameru da živi na selu. Zanimanje je takođe važno za ostvarivanje ovog uslova, pa je potrebno posedovati formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili da da je prosvetni radnik ili zanatlija. A druga mogućnost je da podnosilac zahteva obavlja poslove čija je priroda takva da mogu da ih rade od kuće na selu.

Kuće koje podležu programima Ministarstva za brigu o selu takođe moraju da prođu određene kriterijume. Seoska kuća mora da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga (zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza itd.).

Kuća mora da bude  upisana u katastar na ime prodavca, i da je nepokretnost, kao i svi prateći objekti, izgrađena u skladu sa propisima. Cena kuće mora da bude u granicama tržišne vrednosti i da kuća i pomoćni objekti nisu predmet sudskog spora.

Obavezna dokumentacija  i  obrazac prijave mogu se pronaći u dokumentu Programa objavljenom na sajtu Ministarstva za brigu o selu.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker