Gradska hronika

Kamp „Stara planina – Temska 2022“

Kamp “Stara planina – Temska 2022” zvanično počinje danas, a glavne sekcije odvijaće se od 15. do 25. jula. Za ovogodišnji Kamp prijavljeno je preko 80 učesnika – studenata biologije, hemije, turizma i geografije sa gotovo svih univerziteta u Srbiji, profesora i asistenata. Cilj Kampa je naučno istraživački rad u Parku prirode Stara planina. Učesnicima je u ponudi 20 različitih sekcija među kojima su sekcije botanike, herpetologije, ornitologije, solarne energije, mikološka i pčelarska. Ove godine novina je kalemarstvo, sekcija u okviru koje će biti održano predavanje koje će biti otvoreno za sve one koji žele da nauče tehniku kalemljenja.

Članovi botaničke sekcije upoznaće se sa osnovama pravilne determinacije biljaka koristeći domaće i strane ključeve za determinaciju. Poseban osvrt će biti na izučavanje ruderalne vegetacije u okolini Temske i proučavanje biljnih zajednica na stenama i na upoznavanje sa lekovitim svojstvima pojedinih taksona.

Pored istraživanja faune vodozemaca i gmizavaca šire okoline Temske, herpetološka sekcija će obilaziti i najviše delove Stare planine sa ciljem istraživanja vodozemaca i gmizavaca subalpijskih i alpijskih staništa. Pored zmija članovi sekcije će biti upoznati i sa metodologijom proučavanja drugih grupa (žabe, mrmoljci, gušteri, kornjače).

Mikološka sekcija će se baviti istraživanjem glјiva okoline Temske dok će se Ornitološka sekcija baviti proučavanjem ptica Temske i šire okoline. Entomološka sekcija je rezervisana za učesnike koji se bave izučavanjem insekata i dnevnih leptira.

Prvi put će se na ovogodišnjem kampu sprovesti istraživanje faune mrava na području Temske i šire okoline. Pionirsko istraživanje realizovaće član  NIDSB „Josif Pančić.“ Novi Sad, David Drinić.

Podjednako interesovanje učesnika izazivaju i ostale sekckije među kojima je i pčelarska sekcija  gde će učesnici kroz predavanja, radionice i praksu moći da nauče sve o čuvanju pčela, izradi košnica, kao i tehniku izrade prirodne pletene košnice sa pokretnim okvirima od dostupnih materijala.

Sekcija za inostrane volontere postoji skoro od kada i Kamp. Učesnici ove sekcije će moći da se upoznaju sa tradicionalnim načinom života u selu i obići će neka od značajnih mesta o okolini sela. Pored toga, sekcija će pomoći da se ukloni invazivna vrsta kiselog drveta i učestvovaće u umetničkim, rekreativnim i socijalnim aktivnostima koje organizuju članovi sekcije sa svojim vođom.

Milan Đorđević predsednik Udruženja “Temska”, koje je organizator Kampa kaže da se pored naučno istraživačkog rada značaj Kampa ogleda u promociji ovog kraja, prirodnih lepota i jedinstvene flore i faune. On podseća da se Kamp tradicionalno organizuje od 2008. godine i da nekadašnji studenti učesnici sada dolaze kao profesori ili asistenti koji se bave naučno istraživačkim radom. Prema rečima organizatora danas počinje uređenje Kampa i već narednih dana svakodnevno će u njemu biti preko stotinu posetilaca.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker