Gradska hronika

Kako smanjiti broj individualnih ložišta i aerozagađenje – Priključak na Toplanu bez plaćanja taksi

Uz podršku i inicijativu grada Pirota JKP “Toplana” Pirot realizovala je veliki broj poslova u cilju zaštite životne sredine, konkretno aerozagađenja. Direktor Toplane, Bratislav Ćirić, kaže da se tom pitanju posvećuje velika pažnja u skladu sa ingerencijama Preduzeća. Ćirić ističe da je pre dve godine mazut, kao energent, zamenjen prirodnim tečnim gasom, što je dovelo do ušteda u poslovanju, ali i pozitivnom uticaju na kvalitet vazduha. Toplana je eliminisala stare kotlarnice, toplotna energija se isporučuje iz jednog centra preko automatskih podstanica. Težnja je da se u većoj meri eliminišu individualna ložišta i omogući građanima što povoljniji priključak na toplovod.

“Uz saglasnost Skupštine i svih organa našeg osnivača doneli smo odluku da priključak na Toplanu bude najpovoljniji. Sve takse koje su se nekada plaćale za priključak smo ukinuli i buduće korisnike oslobodili plaćanja. Bukvalo, svi koji imaju uslove, da su povezani na toplovod, da imaju razvedenu instalaciju, bez ijednog dinara mogu da postanu naši korisnici. Pre više godina te takse su bile i po hiljadu evra, kasnije nešto manje. Sada su budući korisnici oslobođeni plaćanja taksi sve sa ciljem da se što veći broj individualnih ložišta ugasi uključivanjem u naš sistem” – kaže Ćirić.

Ćirić je podsetio da je nedavno “Pedagoška akademija” priključena na daljinski toplovod, što je izuzetno značajno u pogledu zaštite od aerozagađenja. Kada je reč o vlasnicima kuća, koji su u blizini toplovoda, oni jesu oslobođeni plaćanja taksi za priključak, ali je u njihovoj režiji izgradnja instalacija od kuće do daljinskog toplovoda.

“Neophodno je da sami korisnici izgrade priključni toplovod, koji nije previše zahtevan, a ta investicija bi se brzo isplatila. Pregovaramo sa građanima u Tigrovom naselju, jer to je verovatno naselje sa najvećim brojem individualnih ložišta, a imaju možda i najbolje uslove za priključak na Toplanu. Razgovaramo sa stanarima jedne ulice, ali mora da postoji i među vlasnicima domaćinstava neki dogovor da žele da se priključe, kako bismo mogli da pomognemo, jer neke sporedne toplovode ne možemo da radimo ponaosob. Ako se postigne saglasnost stanara u nekoj ulici možemo da se dogovorimo, šta je to što bi njih koštalo, da maksimalno izađemo u susret i opravdamo tu investiciju” – izjavio je Ćirić.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker