Lokalna samouprava

Kako postati kupac-proizvođač električne energije – Održana info sesija

Info-sesija „Kako postati kupac-proizvođač električne energije“ održana je u zgradi Gradske uprave sa ciljem da se građani upoznaju sa mogućnostima proizvodnje električne energije za sopstvenu potrošnju putem solarnih panela, potrebnom opremom, trenutnom situacijom u ovoj oblasti, kao i postojećim državnim subvencijama i kreditima banaka za izgradnju solarnih elektrana na krovovima porodičnih kuća. Prema rečima gradskog energetskog menadžera konkurs za nabavku solarnih panela će biti raspisan u narednih desetak dana i do kraja godne bi trebalo da budu potpisani ugovori sa građanima koji će među prvima postaviti solarne panele  na svojim kućama.

Građani koji su zainteresovani da uz subvenciju grada i države  instaliraju solarne panele za soptvenu proizvodnju električne enrgije mogu dobiti status kupac – proizvođač.  Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine objasnio je zainteresovanim Piroćancima  koji je postupak za izgradnju solarnih elektrana i koja je zakonska procedura kao i koji su trenutni problemi i mogućnosti finasiranja za izgradnju solarnih elektrana u sopstvenoj režiji.

„Svi  koji planiraju da izgrade solarnu elektranu treba pre svega da znaju kako da odrede parametre sopstvenih potreba,  kolika je njihova potrošnja, kako bi znali koliko novaca im treba i kakva solarna elektrana bi trebalo  da se projektuje. To su sitemi koji su namenjeni isključivo za sopstvenu potrošnju, ne za prodaju električne energije već za zadovoljavanje svojih potreba . Građani moraju da znaju koliko to košta i kako se obezbeđuju sredstva za takvu investiciju“ – objašnjava Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine .

Prema njegovim rečima najveći problemi sa kojima se građani susreću je finansiranje  i način obračuna koji se sprovodi kroz ovaj novouspostavljeni institust.  Još uvek postoje zakonski problemi, u saradnji sa Ministarstvom Rudarstva i energetike i Ministarstvom finansija traži se rešenje  kako bi  institut „kupac – proizvođač“ zaživeo i kako bi se dosadašnji spisak od 207 kupaca – proizvođača, koji su već ušli u taj status povećao , kaže Šćekić. Cilj je da u što kraćem periodu što veći broj građana odluči  da solarne panele stavi na krovove svojih kuća.

Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa lokalnom samoupravom finansira do 50% izgradnju solarnih elektrana to su uglavnom solarne elektrane do 6 kW, što je najčešća potreba građana. Drugi deo sredstava  građani finasiraju sami ali postoje krediti komercijalnih banaka koji su direktno namenjeni smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i potrošnje električne energije. Ovi krediti su veoma povoljni i postoji deo kredit koji spadaju u bespovratna sredstva, rečeno je na info sesiji.

Solarni paneli  ne mogu u potpunosti da zamene postojeće napajanje električnom energijom zato što paneli prikupljaju solarnu  energiju samo u toku dana. Upravo je ovaj inststut kupac – prodavac  osmišljen tako da se proizvedeni viškovi vraćaju u elektro energetski sitem a povlače kada je potrebno. U toku noći trošimo struju koju ne  možemo da kompenzujemo sopstvenom proizvodnjom, tako da na ovaj način  ne možemo u potpunosti da zadovoljimo svoje potrebe ali možemo svoje račune da smanjimo, rekao je Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine

Za jedan kW instalirane solarne elektrane potrebno je oko 1200 evra.  Investicija bi trebalo da se vrati  u roku od 7 do 10 godina ali sa trenutnim načinom obračuna to kod nas još uvek nije slučaj ali se korekcije očekuju do kraja godine.

Gradski energetski menadžer Bojan Ivković kaže da je za unapređenje energetske efikasnosti iz gradskog budžeta opredeljeno 15 miliona dinara koliko je obezbeđeno i iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema njegovim rečima  kroz dva konkursa  za građane Pirota podeljeno je  oko 30 miliona koje obezbeđuje država.  On je podsetio da je u toku konkurs za zamenu stolarije, zamenu kotlova, ugradnju solarnih  kolektora za sanitarnu toplu vodu, za ovaj konkurs opredeljeno  je oko 24 miliona dinara tako da je sa učešćem građana ova investicija vrednaoko 50 miliona dinara. Drugi konkurs je za sufinannsiranje i ugradnju solarnih panera za proizvodnju električne energijeu statusu kupac – proizvođač.  „Za ovaj konkurs je opredeljeno 6 miliona dinara ali zbog tehničkih poteškoća sa ministarstvom mi taj konkurs još uvek nismo raspisali i očekujemo da će biti raspisan u narednih desetak  dana“ – kaže Ivković.

Očekuje se da će 15 –ak građana Pirota dobiti subvencije putem ovog konkursa.  Po broju  sunčanih dana Pirot je među regionima koji imaju potencijal  za proizvodnju solarne energije. Trenutna slika korišćenja solarne energije u Srbiji može brzo i  lako da se promeni sa intenziviranjem energetske tranzicije kao i u ostatku sveta, poruka je sa info sesije koja je održana u zgradi Gradske uprave.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker